RIZIKÁ A PROBLÉMY VÝVOJA 5G SIETE V RUSKU A VO SVETE

Autori: Sergey G. Kharchenko, D.Sc., Ph.D., Prof.
Российский университет дружбы народов (Univerzita priateľstva národov Ruska),
Moskva, Ruská federácia

a kolektív, júl 2022

Zhrnutie: Autori článku popisujú výhody a nevýhody rozvoja 5G sietí. Ponúkajú vlastnú klasifikáciu výhod pre rozvoj 5G sietí a delia ich na explicitné, implicitné a skryté. Osobitná pozornosť je venovaná potenciálnym schopnostiam 5G sietí poskytovať policajné funkcie, najmä zabezpečiť všetky otázky úplného sledovania akejkoľvek osoby.

Kapitola 6: ČO OČAKÁVA ARMÁDA OD 5G SIETÍ?

Jedna vec je jasná: 5G sieť možno považovať za kritickú infraštruktúru hodnú ochrany ešte pred jej vybudovaním. Zatiaľ čo predchádzajúce technológie boli inovované, aby vytvorili stále pokročilejšie smartfóny, 5G nie je určené len na zlepšenie ich výkonu, ale hlavne na pripojenie digitálnych systémov, ktoré potrebujú obrovské množstvo údajov, aby mohli automaticky fungovať. Najdôležitjšie aplikácie 5G budú pre armádu a nie pre civilné použitie. Vojenskí experti predpokladali, že komerčná 5G sieť, vybudovaná a aktivovaná súkromnými spoločnosťami, by využívala americká armáda za oveľa nižšie náklady ako v situácii, keď by bola sieť budovaná výhradne pre armádne účely. (strana 26)

Dokument v PDF

Pridajte svoj názor