Šedý zákal na strane, na ktorej sa zvyčajne telefonovalo

Publikované v časopise AUGENSPIEGEL (40)
Apríl 2023
Autor: Dr. Hans-Walter Roth, oftalmológ, Ústav pre vedeckú kontaktnú optiku Ulm
https://bvmde.org/2023/04/18/augenreport/

Stručný popis štúdie:

Pre niektorých ľudí je mať mobil pri uchu niekoľko hodín denne súčasťou každodenného života bez zamyslenia sa. Z dlhodobého hľadiska sa však táto neopatrnosť môže vypomstiť.

Oftalmológ Dr. Hans-Walter Roth často vidí ľudí so šedým zákalom, čo je zakalenie očnej šošovky zvyčajne spôsobené vekom. Pokiaľ nedôjde k traume (napr. úder do oka, hoci aj pred rokmi), šedý zákal zvyčajne postihuje obe oči, aj keď jedno predchádza druhému.

V štúdii sa hodnotili len tí pacienti, ktorých zraková ostrosť oka, ktoré sa má operovať umelou šošovkou, bola v Landoltovom teste len 0,7 a menej na diaľku, no to oko ďalej od mobilného telefónu stále dosahovalo zrakovú ostrosť aspoň 0,8 až 1,0. To bol prípad celkovo 16 pacientov. Všetci postihnutí boli vo veku od 40 do 60 rokov, z toho jedenásť mužov a päť žien. Boli vybraní len tí ľudia, ktorí mali rovnakú zrakovú ostrosť 0,9 až 1,0 v oboch očiach najmenej desať rokov a o ktorých nebolo známe, že by mali iné relevantné očné ochorenia, ako je makulárna degenerácia.

Týchto pacientov sa teraz pýtali, či alebo koľko hodín v priemere každý deň používajú mobilný telefón. Pýtali sa ich aj na to, či sú praváci alebo ľaváci a či držia telefón väčšinou pri pravom alebo ľavom uchu.
Všetci uvedení pacienti uvádzali používanie mobilného telefónu minimálne 4 až 6 hodín denne v pracovných dňoch, 8 až 12 rokov. Ďalej všetci zhodne uviedli, že zariadenie držali hlavne na jednej strane, teda buď pri pravom alebo ľavom uchu.

Výsledok: Oko na strane, kde sa zvyčajne držal mobilný telefón, bolo vždy najviac zakalené.
Štúdia je výbornou argumentačnou pomôckou pre všetkých, ktorí popierajú dlhodobé zdravotné riziká bezdrôtového žiarenia.

Pridajte svoj názor