Sociálny a ekologický dopad ekosystému 5G

Počet 5G sietí sa v Európe i mimo Európy od začiatku roku 2019 výrazne zvýšil. Výsledok štúdie spoločnosti Deloitte o technológii 5G do roku 2020 ukazuje, že 39% účastníkov je presvedčených, že 5G je bezpečné pre zdravie, zatiaľ čo 21% je presvedčených, že 5G je škodlivý a 40% má pochybnosti.

Európska komisia sa zaoberala otázkou zabezpečenia siete 5G, menej sa však zamerala na spoločenský a environmentálny vplyv technologického ekosystému 5G. Cieľom tohto vypočutia je reagovať na obavy občianskej spoločnosti EÚ v súlade s požiadavkami občanov na objasnenie sociálnych a environmentálnych dôsledkov technologického ekosystému 5G, najmä:

  • identifikovať návrhy na zlepšenie legislatívneho rámca;
  • zamyslieť sa nad potrebou vytvoriť nové bezpečnostné normy na základe kumulatívnej expozície;
  • zlepšiť postupy miestneho plánovania zavedením nových špecifických limitov pre emisie elektromagnetického poľa (EMF);
  • riešiť potrebu vzdelávať obyvateľstvo o nadužívaní technológií a znečistení elektromagnetického poľa generovaného anténami a akýmkoľvek prenosným zariadením pripojeným k komunikačnej sieti.

Informácie o podujatí, program a prezentácie: https://www.eesc.europa.eu/sk/agenda/our-events/events/societal-and-ecological-impact-5g-ecosystem

Pridajte svoj názor