Stali sme sa členom celoeurópskej organizácie ESC

Naše občianske združenie je členom širšej európskej koalície s názvom Európania za bezpečné pripojenia (angl. Europeans for Safe Connections, ESC).
https://esc-info.eu/en/home/about-us/esc-members/

Patríme dokonca medzi zakladajúcich členov:
https://esc-info.eu/en/home/about-us/articles-of-association/

Toto naše členstvo je v súlade článkom II našich stanov, konkrétne s posledným bodom:
spolupracovať s podobnými organizáciami a jednotlivcami z celého Slovenska i zo zahraničia

Toto naše členstvo je tiež v súlade s našimi doterajšími snahami na rôznych úrovniach – na osobnej, na lokálnej, na národnej i na medzinárodnej. Veríme, že aktivity musia byť vykonávané paralelne na všetkých týchto úrovniach a že spoločnými silami dosiahneme úspech.

Spolupráca a vzájomná podpora sú kľúčom k dosiahnutiu zmeny a prelomových výsledkov.

Keď spolupracujeme, dochádza k synergickému efektu. Z 1+1 sa zrazu stane 3

Majte tiež na pamäti, že ste súčasťou obrovského celosvetového hnutia. Nikto nie je v tomto boji sám.

Preklad časti preambuly organizácie Európania za bezpečné pripojenia

Všetci títo zakladajúci členovia sú aktívni v oblasti ochrany ľudí (vrátane elektro-hypersenzitívnych ľudí, zraniteľných skupín ako deti, tehotné ženy a iných citlivých a chorých ľudí), flóry a fauny, pred nepriaznivými účinkami a rizikami EMP.

Za účelom dosiahnutia vzájomných cieľov uznávania, podpory a ochrany v tejto oblasti na nadnárodnej úrovni dospeli k tejto dohode o vytvorení neziskovej európskej organizácie, ktorá sa má zaregistrovať podľa zákonov Belgicka.

Zakladajúci členovia:

Associazione Italiana Elettrosensibili-A.I.E., Italië

Beperk de Straling, België

Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland e.V., Duitsland

Cœurs d’EHS, Frankrijk

Diagnose Funk e.V., Duitsland

Ecologistas en Acción, Spanje

EHS-foreningen, Denemarken

Elektrosmog a zdravie, Slowakije

Electrosensitivity UK, Verenigd Koninkrijk

Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud –EQSDS, Spanje

Elöverkänsligas Riksförbund, Zweden

Foreningen for el-overfølsomme –FELO, Noorwegen

Gesund verNETZt e.V., Duitsland

Association Zones Blanches –AZB, Frankrijk

PRIARTEM, Frankrijk

Life Resonance z.s., Tjechische Republiek

Ma Vie en Mode Avion, België

Nejtil5g.dk: Videnscentret for elektro-forurening, Denemarken

Stichting EHS, Nederland

The Civil Health Rights Movement May Day, Denemarken

Un Lieu de Vie pour EHS asbl, België

Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen, , België

Miljöföreningen Vågbrytaren, Zweden

Neil McDougall, Verenigd Koninkrijk

María del Mar Rosa, Spanje

A pamätajte
Zodpovedným a svedomitým ľuďom sa podarilo zastaviť
tabakový priemysel, šírenie azbestu a DDT.
Aj my uspejeme – ale musíme to urobiť spoločne

asbestos
Pridajte svoj názor