STOA 7. 12. 2020

STOA (Science and Technology Options Assessment) je oficiálny orgán európskeho parlamentu zodpovedný za posudzovanie technológií. Dňa 7. decembra 2020 zorganizovali seminár o 5G, ktorý je zrerejnený tu: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/panel-for-future-of-science-and-technology-workshop-on-5g_20201207-1000-SPECIAL-STOA_vd

Prinášame preložený výťah. Ak chcete prispieť ďalšími preloženými úsekmi, vložte preklad do komentára pod článkom. Vopred ďakujeme.

2:43 Michéle Rivasi, STOA členka. Rada by som poďakovala STOA za organizáciu tohto panelu, pretože občanov EÚ zaujímajú otázky predtým, než sa 5G zavedie, zaujíma ich demokratická diskusia o tom, čo 5G nám ponúka.

4:50 Zistili sme, že ICNIRP (ktorá stanovuje odporúčania) bola ovplyvnená telekomunikačným priemyslom.

6:19 Ivo Hristov, STOA člen za životné prostredie … náš report bol oneskorený kvôli pandémii.

7:27 Zavázanie 5G by sa nemalo diať v zhone. Je znepokojivé, že ten report o 5G a 6G bude bez posúdenia rizika.

11:50 David Gee, moderator. Budú 3 panely:

  • 4 vedci o dopadoch na ľudské zdravie
  • 2 vedci o dopadoch na rastliny a živočíchy
  • diskusia a otázky

13:25 Rodeny Croft, člen ICNIRP, profesor psychológie (hlavne funkcie mozgu). Nie je pravda, že ICNIRP má konflikt záujmov. ICNIRP dokument o hodnotení rizík je dostatočný, vzali sme do úvahy niekoľko 1000 štúdií…

27:25 Elisabeth Cardis, profesorka rádiovej epidemiológie na Barcelonskom inštitúte pre svetové zdravie. Áno, ICNIRP vzal do úvahy množstvo štúdií (často len kohortové štúdie), ale nevzali do úvahy epidemiologické štúdie, ktoré naznačujú možnú súvislosť medzi nižšími frekvenciami a zdravím. Tiež nebrali do úvahy case-control štúdie.

29:25 Naše pozorovania naznačujú možnosť, že odporúčanie nemusia byť dostatočné na ochranu verejnosti. Pri nižších frekvenciách máme dôkazy, že majú netermálne účinky a môžu prispieť ku vzniku rakoviny.

31:09 V neprítomnosti silnejšieho dôkazu presadzujem motto ALARA (as low as reasonably achievable) – tak nízko, ako len je možné.

31:31 Osobne si myslím, že nie je dostatok žiadneho výskumu, či už nezávislého, alebo závislého. 5G je v plienkach. Vieme málo o možných efektoch vyšších frekvencií.

40:40 Franz Karcher, DG Sante, vyštudoval veterinu. Nepotrebujeme ani tak nový posudok rizika, stačí len prehodnotiť existujúce vedecké poznatky.

51:20 Existuje skupina vedeckých poradcov pre expertnú skupinu európskej komisie, ktorá poskytuje nezávislé vedecké odporúčania SAPEA. Spájajú širokú sieť vedcov a verím, že môžu priniesť naozaj nezávislé posúdenie situácie – bez konfliktu záujmov, bez priemyselnej lobby; jedine založenú na vedeckých dôkazoch.

56:50 Máme množstvo štúdií, ale chýbajú kvalitné nespochybniteľné štúdie. Komisia investuje 50 mil eur na výskum elektromagnetických polí.

1:02:17 David Gee, moderator. Pri stanovovaní všetkých iných limitov (chemické expozície a pod.) sa po ďalšom výskume vždy sprísňovali, čo značí, že sme doteraz vždy najprv podcenili riziko a až neskôr ho vyhodnotili prísnejšie.

1:04:50 Arno Thielens, profesor, študoval technickú podstatu žiarenia. Politiky pre ochranu rastlín, húb a zvierat by mali byť založené aj na inej odbornej literatúre popri ICNIRP smerniciach. Dva dôvody: 1. ICNIRP berie do úvahy len biologické efekty na ľudské zdravie; 2. termálne účinky na organizmus sa líšia od druhu organizmu (napríklad chladnokrvné živočíchy, živočíchy s rôznymi formami termoregulácie…)

1:19:50 Gerard Ledoigt, profesor biológie, chémie a mikrobiológie, skúma ako sa rastliny bránia voči škodlivým vplyvom. Vplyv EMF tu bol už aj pred 5G. Včely sú ovplyvnené už po 25-45 minútovom vystavení pri mobilnom telefóne, je narušené ich správanie a zníženie aktivity v úli.

1:21:15 Iné organizmy, napríklad viacero druhov rastlín, vystavené 48 hodín mobilnému žiareniu vykazovali choromozómovú anomáliu.

1:22:25 Na rastline paradajky pri 25 MHz na 10 minút bola porozovaná trauma, zmena molekúl. Bola to veľmi špecifická zmena, ktorá bola jasne a preukázateľne v priamej súvislosti s týmto žiarením. Robíme viacero štúdií na skúmanie vplyvu na bunky v rastlinách. Zistili sme mobilizáciu bunkového ochranného systému (zmena hormónov…).

1:25:29 Tehotné ženy a deti sú viac zraniteľné, citlivé na žiarenie.

Pridajte svoj názor