STOA – Aspekty ochrany súkromia a bezpečnosti technológie 5G

STOA (Science and Technology Options Assessment) je oficiálny orgán európskeho parlamentu zodpovedný za posudzovanie technológií.

V marci 2022 vydal štúdiu s názvom Aspekty ochrany súkromia a bezpečnosti technológie 5G. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)697205

Popis štúdie: Táto štúdia popisuje dve hlavné dimenzie technológie 5G, t. j. súkromie a bezpečnosť. Tento výskumný dokument sa zameriava na analýzu rizík a hrozieb kybernetickej bezpečnosti, výziev v oblasti ochrany súkromia a technologických príležitostí 5G na úrovni EÚ a na celom svete, ako aj vzťahu medzi rizikami kybernetickej bezpečnosti a otázkami ochrany súkromia. Metodický rámec tohto hodnotenia vplyvu technológie 5G je postavený na troch pilieroch: (i) analýza založená na dokumentoch; ii) paralelnú analýzu so zapojením zainteresovaných strán; a (iii) výber relevantných prípadových štúdií.

Zložitosť ekosystému 5G, kde sa neustále objavujú nové prípady použitia, tiež viedla autorov k zhodnoteniu vyhliadok na používanie nových technológií s podporou 5G, ako je internet vecí, robotika a umelá inteligencia.

Pridajte svoj názor