STOA – Vplyv 5G na zdravie

STOA (Science and Technology Options Assessment) je oficiálny orgán európskeho parlamentu zodpovedný za posudzovanie technológií.

V júli 2021 vydal 200 stranovú štúdiu s názvom Vplyv 5G na zdravie.
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2021)690012

Žiaľ, tejto štúdii sa zatiaľ nevenovala žiadna pozornosť, aj keď by pomohla realizovať digitalizáciu rozumným a zdravotne nezávadným spôsobom.

Stručné zhrnutie štúdie ponúkame po anglicky v PDF: https://www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/docs/STOA_2021_Summary.pdf

POPIS ŠTÚDIE: V posledných desaťročiach došlo k neporovnateľnému rozvoju bezdrôtových komunikačných technológií (mobilná telefónia, Wi-Fi). Očakáva sa, že bezprostredné zavedenie technológie 5G v celej EÚ prinesie občanom a podnikom nové príležitosti prostredníctvom rýchlejšieho prehliadania internetu, streamovania a sťahovania, ako aj prostredníctvom lepšej konektivity. 5G však spolu s 3G a 4G, s ktorými bude paralelne fungovať niekoľko rokov, môže predstavovať aj hrozbu pre ľudské zdravie. Cieľom tejto správy STOA je zhodnotiť naše súčasné chápanie účinkov 5G na zdravie.

Táto štúdia je starostlivou prácou vedeckého tímu vedeného renomovanou výskumníčkou rakoviny Dr. Fiorellou Belpoggi. Výsledkom je vedecky čistá recenzia, ktorú treba brať vážne. Kritériá zaradenia a vylúčenia štúdie STOA sú presne definované. Sú založené na kritériách OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) a IARC (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny WHO).

V roku 2011 klasifikovala pracovná skupina IARC rádiofrekvenčné polia ako „možno karcinogénne pre ľudí“ (skupina 2B). Vyššia klasifikácia nebola možná vzhľadom na nedostatok štúdií na ľuďoch. Nie je dostatok štúdií na to, aby sa mohol vyvodiť záver ani o škodlivosti, ani o bezpečnosti pre ľudí.

Zásada predbežnej opatrnosti je zakotvená v práve EÚ (článok 191 ods. 2 veta 1 TFEU) a v medzinárodnom práve. Aj nový technologický vývoj podlieha zásade predbežnej opatrnosti. Štúdie naznačujú, že pred použitím 5G je veľmi potrebné uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti.

Na rozdiel od USA, kde je všetko povolené, až kým sťažovateľ nepreukáže škodlivosť.

Autori:
Tím členov občianskeho združenia
Elektrosmog a zdravie

Pridajte svoj názor