Švýcarští lékaři varují ohledně působení 5G

Autor: Kamil Pokorný
Publikované v časopise Nová Regena, listopad 2021

Když mám chvíli, gůglím další informace o rizicích působení nových sítí páté generace. Tato rizika totiž nejsou zdaleka zanedbatelná. Potvrdili to i švýcarští lékaři pro životní prostředí tiskovou zprávou v únoru 2021 o bezdrátové síti 5G a nových předpisech pro adaptivní antény.

Tisková zpráva, Médecins en faveur de l’Environnement (MfE), 24. února 2021:

„MfE již léta bojuje s pomocí svých odborných znalostí proti uvolnění mezních hodnot pro vyzařování mobilních telefonů, za nižší mezní hodnoty a přísnější ochranu emisí. MfE jako zástupce zájmů ochrany je členem skupiny pro podporu implementace neionizujícího záření, která připravila nové předpisy. MfE odmítá nové stávající předpisy pro adaptivní antény, protože není zaručeno zachování úrovně ochrany. V současné době existují z technického hlediska vynikající alternativy.“

Pro provozní režim adaptivních antén, které lze použít pro síť 5G i pro stávající síť 4G (LTE), již není platný maximální vysílací výkon. Dočasně mohou antény v adaptivním režimu překročit v závislosti na jejich typu více než desetinásobek povoleného vysílacího výkonu a ještě více. Novinkou je, že mezní hodnota musí být stanovena pro interval 6 minut. To zahrnuje zvýšení mezních hodnot o jeden odkloněný kanál. Limitní hodnoty zůstávají beze změny – jak uvádí společnost DETEC ve své tiskové zprávě ze dne 23.2.2021 – a „současná úroveň ochrany je zachována“. Nesdílíme tento názor.

Důvod pro zvýšení špičkových hodnot adaptivních antén je založen na simulačních studiích, a neexistují důkazy o zachování úrovně ochrany místních obyvatel. Expozice místních obyvatel v důsledku adaptivních antén je v průběhu času vysoce dynamická s výkonnými hroty (vysokými píky hodnot vyzařování), je závislá na uživateli a lze ji stěží sledovat. Tato dynamika je, pokud jde o její dopad na člověka a životní prostředí, dosud neprozkoumána a byla předána v tichosti.

Více záření je nepřijatelné vyšší riziko

Stávající předpisy umožňují flexibilnější adaptivní antény, pokud jde o úroveň ochrany lidí žijících v blízkosti antén. Z pohledu lékaře představuje takové zvýšení radiační expozice zdravotní riziko a je za současného stavu poznání nepřijatelné.

Důsledná prevence v používání mobilních telefonů – co nejméně záření

Stále více studií dokazuje, že expozice záření je zdraví škodlivá. Vzhledem k novým a znepokojivým studiím, Poradní výbor Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) v dubnu 2019 požádal, aby znovu vyhodnotili riziko rakoviny ze záření mobilních telefonů jako vysokou prioritu. Kromě otevřených otázek, týkajících se rizika rakoviny, je předmětem debaty dopad na pohodu, elektrosenzitivitu, soustředění a reprodukci. Ve svém pozičním dokumentu o mezních hodnotách platných v roce 2020 skupina poradců NIR Federálního úřadu pro životní prostředí (FOEN) zjistila nejistoty a nadále doporučuje systematické uplatňování zásady předběžné opatrnosti.

Epidemiologické studie o dlouhodobých účincích ozáření způsobených konvenčními instalacemi mobilních telefonů jsou nedostatečné. Ve studiích prováděných na zvířatech a buňkách ukazuje záření mobilních telefonů relativně konzistentní nárůst oxidačního stresu. Zvláštní vydání zpravodaje BERENIS z ledna 2021 nyní obsahuje stručné shrnutí odborné zprávy zadané FOEN, která bude brzy zveřejněna, aktuální hodnocení možného vztahu mezi oxidačním stresem a vystavením magnetickým a elektromagnetickým polím a jeho účinkům na zdraví. Většina studií na zvířatech a více než polovina studií provedených na buňkách vykazuje známky zvýšeného oxidačního stresu, a to i v rozsahu mezních hodnot pro mobilní telefonii. To je znepokojující z lékařského hlediska a zejména pro ty zranitelnější z nás: plody, děti, těhotné ženy, nemocné a starší osoby. Odmítáme jakékoli zvýšení mezních hodnot a požadujeme systematickou prevenci zdravotní péče jako obecnou podmínku pro další rozvoj mobilní telefonie.

Jak je to v Česku

V České republice dosud převládá nesprávný názor Státního zdravotního ústavu (pan Jelínek, vedoucí oboru pro elektromagnetické záření), že platné zákonné limity nás chrání dostatečně a že dokud není intenzita taková, že by docházelo k ohřevu tkání, žádné škodlivé vlivy slabších netermických vlivů neexistují. Tím však popírá mnohaletou řadu verifikovaných vědeckých výzkumů a studií z celého světa.

Komu skutečně záleží na opravdové jistotě a ochraně zdraví, zejména u citlivějších dětí, nemocných, těhotných nebo starších lidí, bude se řídit preventivními doporučeními např. dle Baubiologie. Podle těchto doporučených limitů také vyhodnocujeme naměřené hodnoty, které kontroluji měřícími přístroji, včetně poradenství o vhodných opatřeních.

Více informací, možnost přeměření, a dotazy: www.elektrosmog-zony.cz

Zdroje:

https://ehtrust.org/switzerland-doctors-for-the-environment-press-release-on-5g-wireless/

– Dr. Martin Forter, directeur des Médecins en facteur de l’environnement (MfE) www.aefu.ch

vysielac_pokorny
Ilustračný obrázok, foto autor.
Pridajte svoj názor