Tlačová správa – Stop (((5G))) – Stay connected but protected

Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený

Tlačová správa – Európska komisia prijala novú európsku iniciatívu občanov (EIO)

Európska komisia sa rozhodla prijať európsku iniciatívu občanov Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený a zaregistrovali ju 7. októbra 2021. Táto EIO bolá podaná skupinou Európania za bezpečné pripojenia. V iniciatíve žiadajú európsku komisiu vypracovať lepšiu legislatívu, pretože bezdrôtová komunikácia má nepriaznivé účinky. 5G sa zavádza s cieľom uľahčiť internet vecí, ktorý bude všadeprítomný bez akéhokoľvek hodnotenia možných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, súkromie alebo zdravie.

Táto európska iniciatíva občanov (EIO) poskytne hlas miliónom európskych občanov, ktorí sa obávajú zdanlivo nezastaviteľného nasadenia 5G a všetkých jeho nežiaducich účinkov.

Bezdrôtová komunikácia už teraz má neblahý vplyv na život. S nasadením 5G a internetu vecí tento vplyv výrazne narastie. Krajiny EÚ a samotná EÚ ignorujú mnohé obrovské nepriaznivé vplyvy, ktoré možno očakávať a niektoré už nastali.

To je dôvod, prečo v tejto EIO Európania za bezpečné spojenia požadujú, aby EÚ chránila naše zdravie, životné prostredie a naše digitálne práva zavedením:

  • regulácií na ochranu všetkého života pred rádiofrekvenčným a mikrovlnným žiarením
  • prísnejšej regulácie na ochranu životného prostredia pred všetkými vplyvmi 5G a digitalizácie
  • účinnej ochrany údajov na ochranu nášho súkromia, bezpečnosti a slobody

Európania za bezpečné pripojenia čoskoro oznámia, kedy sa spustí zber podpisov pre Stop((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený.


Čo presne je európska iniciatíva občanov alebo EIO?

Európska iniciatíva občanov je demokratický spôsob, akým môžu občania priamo ovplyvňovať EÚ tým, že Európskej komisii navrhnú nové zákony. Čoskoro po registrácii Európskou komisiou bude EIO možné podpisovať. Na zbieranie podpisov je 1 rok. Keď iniciatíva dosiahne viac ako 1 milión zákonných podpisov, Európska komisia je povinná návrhy zvážiť a EIO bude prerokovaná aj v Európskom parlamente.

Kto sú Európania pre bezpečné pripojenia?

Európania pre bezpečné pripojenia je koalícia národných a medzinárodných organizácií, ktoré si uvedomujú nepriaznivé dôsledky moderných komunikačných technológií. Za Slovensko je medzi organizátormi Petra Bertová Polovková, predsedníčka občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie. Nie sme proti technológiám, ale sme za bezpečnú technológiu a bezpečné spojenia.

Aby bola naša EIO úspešná, je najdôležitejšie získať širokú mediálnu podporu od mnohých rôznych organizácií, združení a skupín, ktoré budú spolupracovať na vyzbieraní aspoň jedného milióna podpisov.


Ak chcete podporiť túto EIO Stop((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený, potom kontaktujte Európanov pre bezpečné pripojenia: stop5Geci@protonmail.com

Na Slovensku ich reprezentuje naše občianske združenie Elektrosmog a zdravie,
kontaktná osoba: petra.bertova.sk@protonmail.com

EIO je zaregistrovaná a jej organizátori pracujú na tom, aby sa čoskoro mohol spusiť zber podpisov. Zatiaľ môžete podpisovať slovenskú petíciu Zostaň pripojený, ale chránený, ktorej organizátorom je občianske združenie Elektrosmog a zdravie.

Pridajte svoj názor