Účinky základňovej stanice na výnos kvetov a šišiek a percento klíčivosti v Pinus brutia

Publikované v časopise Biologia Futura
Štúdia: https://link.springer.com/article/10.1007/s42977-021-00085-1

Popis

V tejto štúdii sa skúmali účinky vzdialenosti k základňovej stanici na výnos kvetov a šišiek a percento klíčivosti u jedincov Pinus brutia, jedného z kritických lesných druhov stromov. Výsledky štúdie ukázali, že blízkosť základňovej stanice výrazne znížila počet kvetov a šišiek u jedincov P. brutia, a že hodnoty získané u jedincov vo vzdialenosti 800 m od základňovej stanice boli 11-krát väčšie pre počet kvetov a 7-krát väčšie pre počet šišiek v porovnaní s jedincami vo vzdialenosti 100 m. V semenách, ktoré sú predmetom štúdie, existuje trojnásobný rozdiel, pokiaľ ide o percento klíčivosti medzi jednotlivcami, ktorí sa nachádzajú v najväčšej a najbližšej vzdialenosti od základňovej stanice. Tieto výsledky ukazujú, že jedinci P. brutia sú značne ovplyvnení základňovou stanicou.

Pridajte svoj názor