Vlaky a Wi-Fi

Bezplatný internet prostredníctvom Wi-Fi siete môžu využívať cestujúci už v takmer všetkých vlakových súpravách Železničnej spoločnosti Slovensko a Regiojet. Rovnako je tomu u súkromných autobusových prepravcov a výnimku nerobí ani mestská hromadná doprava a medzinárodná letecká a lodná doprava. Rozširovanie dostupnosti bezdrôtového internetu na palubách vlakov a autobusov prebieha v rámci projektu Inteligentný dopravný a informačný systém (IDIS) s podporou EU. V bežný pracovný deň sa na Wi-Fi pripájajú cestujúci z 5000 až 10000 zariadení. Najčastejšie navštevujú sociálne siete, internetový vyhľadávač a aplikácie na zdieľanie videosúborov a fotografií. Je však smutnou skutočnosťou, že práve vďaka masovému rozšíreniu pokrytia Wi-Fi v dopravných prostriedkoch majú jedinci citlivejší na elektromagnetické polia alebo elektrosenzitívni jedinci problém cestovať.

V oficiálnom pláne radenia vlakov (úplne dole) si môžete pozrieť, ktoré vozne sú bez Wi-Fi. https://www.zssk.sk/cestovny-poriadok/

Zákaznícke podania je možné adresovať Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. na stránke www.zssk.sk/zakaznicke-podania/ a spoločnosti RegioJet a.s. na stránke regiojet.sk/sluzby/vase-podnety

Obsah:
Podanie OZ – verejná výzva
Podanie členka OZ – zákaznícka otázka
Podanie Petra – návrh na vylepšenie

Podanie OZ – verejná výzva

Vec: Verejná výzva – detské vozne bez Wi-Fi routerov

Sme občianske združenie Elektrosmog a zdravie a obraciame sa na Vás so žiadosťou ohľadom ochrany zdravia detských cestujúcich.

Mnohé výskumy zaoberajúce sa problematikou rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF EMP) poukazujú na možné poškodenia zdravia pri jeho dlhodobom vystavení, zvlášť pre deti.

Preto v rámci princípu preventívnej opatrnosti a tiež podľa Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Rio de Janeiro v roku 1992 žiadame, aby aspoň detské vozne neponúkali zákaznícku
Wi-Fi službu, presnejšie, aby v detských vozňoch nebol prítomný Wi-Fi router a aby cestujúci boli informovaní o tejto skutočnosti obmedzenia bezdrôtovej komunikácie a ochrane detí, označením podobným informovaniu o fajčení, alebo vykláňaní sa z okien. (Ukážka možného príkladu)

Týmto kompromisom by bolo možné aspoň vo väčších vlakových súpravách vytvoriť špecifickú zónu s menším vyžarovaním a zároveň umožniť nelimitované používanie vo všetkých ostatných.

Uvedomujeme si, že moderná doba vo všeobecnosti prináša požiadavku mať internet na každom kroku, avšak záľuby nesmú ísť na úkor zdravia.

S úctou
predsedníčka Petra Bertová v mene členov občianskeho združenia
15. 9. 2022
——————————————————————————————————————–
Zdroje: zásada č 15:
http://awsassets.wwfindia.org/downloads/rio_declaration_2.pdf
https://signstop5g.eu/sk/riesenia/princip-predbeznej-opatrnosti

Odpoveď: Dobrý deň,
Neuvažujeme s vypnutím WiFi vo vozňoch, v ktorých sú vyhradené miesta pre cestujúcich s deťmi. Vo vozni sa tiež môžu prepravovať aj dospelí, vozeň nie je vyhradený iba pre deti. Cestujúci požadujú WiFi a práve deti počas dlhých ciest využívajú mobil, resp. tablet.

Aj vo vozidlách MHD (električky, autobusy, trolejbusy, ale i elektrobusy), prípadne autobusy medzimestskej, či diaľkovej prepravy – aj tu sa stretneme s nainštalovanými WiFi routrami.

Úprimne ma mrzí Vaša nespokojnosť, no aktuálne žiadne zmeny v tomto segmente nepripravujeme. Napriek uvedenému verím, že naše služby budete využívať i naďalej.

S pozdravom a želaním príjemného dňa
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
spracovateľ: Mgr. Gondová
5. 10. 2022

Podanie členka OZ – zákaznícka otázka

Zákaznícke podanie: Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či sa dá nájsť vo vlaku miesto, kde nie je dostupnné Wi-Fi, nakoľko sa obávam zdravotnej bezpečnosti tohto žiarenia. S pozdravom…

Odpoveď: Dobrý deň pani …,
v zmysle všeobecných obchodných podmienok poskytovania prístupu do siete Internet ZSSK ako prevádzkovateľ zaisťuje dohľad a kontrolu nad prevádzkou technológie WiFi i nad jej bezpečnosťou.

Takmer všetci zákazníci vyžadujú funkčnosť wify služby, dokonca vyjadrujú znepokojenie nad jej prípadnou nefunkčnosťou písaním podaní. Wifi sa nenachádza v každom vozni, odporúčam Vám kontaktovať vlakový personál, ktorý Vám oznámi, ktorý vozeň je bez wifi služby. Verím, že si vo vlaku
nájdete svoje miesto bez wifi.

V dnešnom svete sme obklopení vlnami. Bluetooth zariadenia, detské vysielačky, bezpečnostné alarmy a množstvo iných vecí funguje na nejakej bezdrôtovej technológií. Frekvenčné pásma majú napríklad aj mikrovlnky. Intenzita Wi-Fi signálu je totiž až 100 000 násobne nižšia, než intenzita bežnej mikrovlnnej rúry. Intenzita mikrovlnky sa sústredí na malý priestor a využíva na to vyšší výkon. Wi-Fi smerovače sú bežci na dlhú trať a preto potrebujú v jeden moment oveľa menej energie a zameriavajú sa na relatívne veľké vzdialenosti. Žiadne riziko ale nie je na nule, no dnešné zariadenia sú optimalizované v čo najlepšej miere. No Wi-Fi routery určite nie sú hrozba. Z približne 20 minútového telefonátu s mobilom priloženým k hlave dostaneme do tela toľko mikrovĺn, ako z Wi-Fi routera za rok. Kompletne sa ale žiareniu nevyhnete. Preto ak sa pri týchto zariadeniach nezdržiavate 24 hodín denne na vzdialenosť kratšiu ako 1 centimeter, tak by ste mali byť v poriadku. Podobný názor na to má aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Za posledných 30 rokov bolo totiž vydaných cez 25 000 článkov na tému škodlivosti neionizujúcich žiarení. Doposiaľ nikto neprišiel s nepriestrelnými faktami, ktoré by preukazovali škodlivosť týchto vĺn. Viac informácií: https://vosveteit.zoznam.sk/__trashed-2/

Ďakujem Vám, že na svojich cestách využívate vlaky, ako ekologický a trvalo udržateľný druh dopravy.

S pozdravom a želaním príjemného dňa
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
spracovateľ: Mgr. Gondová
8. 9. 2022

Naše poznámky:

ZSSK je poskytovateľom transportných služieb a nie internetu, preto nemá povinnosť ponúkať zákazníkom Wi-Fi a zákazníci sa nemôžu domáhať tohto “práva”. ZSSK je však povinná svoje služby zabezpečovať bezpečne a neohrozovať zdravie zákazníkov, takže zavedenie Wi-Fi routrov do vagónov môže byť predmetom prešetrenia.

Podľa ZSSK sa Wi-Fi nenachádza v každom vozni. Je zarážajúce, že nemajú prehľad. Na zobrazení radenia vlakov sa vo väčšine vlakoch nachádza Wi-Fi v každom vozni. Sprievodcovia nie sú informovaní a s touto otázkou cestujúcim neporadia. Taktiež pri kúpe lístka online sa nedá vyhľadávať podla NEdostupnosti Wi-Fi, len podľa jej dostupnosti. Prakticky je nemožné miesto bez Wi-Fi nájsť.

Ďalšie vysvetľovanie o neškodnosti je celé skopírované z laického internetového článku. Nemá pre nás význam komentovať neodborné populistické články, snáď len ponúkneme odkaz na riadne odzdrojovanú webstránku: www.SignStop5G.eu/sk

Tím OZ

Podanie Petra – návrh na vylepšenie

Dobrý deň,
chcela by som požiadať o informácie o vozňoch vlaku R603, konkrétne v ktorom sa nachádza Wi-Fi a v ktorom nie.

Na nástupištiach máte na nástenkách tieto plagáty s prehľadom o všetkých vlakoch. Pri kúpe lístka online však nie.

Zároveň by som chcela dať návrh na vylepšenie stránky, na voľbu filtrov. Pri kúpe lístka cez www stránku dávajte aj možnosť voľby miesta bez Wi-Fi.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Bertova,

vo vlaku R 603 je dostupná služba Wi-Fi vo všetkých vozňoch č1 – až č.9 za predpokladu, že bude dodržané radenie vozňov podľa predpisaného pravidelného radenia vlakov osobnej dopravy.

Ďakujeme za návrh, nákup cez e-shop ZSSK prechádza pravidelne inováciou a našim cieľom je stále zdokonaľovanie pre pohodlie a spokojnosť zákazníkov.

S pozdravom a želaním príjemného dňa,
Milena Pivovarníková
referent kontaktného centra
10. 5. 2022

Pridajte svoj názor