Vliv záření používaného v mobilních telefonech na včely

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Bakalárska práca
Autor: Tereza Pechová 2010
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, Csc

Záver práce

Zdraví včel i ostatních volně žijících opylovačů je ohrožováno vmnoha směrech. Roztoč Varroa(Varroa destructor) se živí jejich hemolymfou, stejně tak i roztočík včelí (Acarapis woodi), který navíc zamořuje jejich průdušnice. Včely jsou oslabenya následně umírají. Hmyzomorka včelí (Nosema apis) způsobuje úplavici, díky které dělnice rychlejistárnou. Viry způsobují ochrnutí včel, což vede kjejich velkému úbytku, protože nejsou schopny létat a shánět si potravu. Svou roli na ubývání včel budou mít i pesticidy. Například u neonikotinoidů se prokázaly negativní účinky na paměť včel.

Prokázaný negativní vliv elektromagnetického záření na lidské zdraví by nás měl upozornit, že ani ostatní organismy kněmu nebudou imunní. Vysokofrekvenční záření snižuje produktivitu hnízd u čápa bílého (Ciconia ciconia), negativní účinky můžeme pozorovat i na zhoršené kvalitě peří ptáků, kteří byli vystaveni elektromagnetickému záření. U myší způsobuje sterilitu po několika generacích potomků, u samic potkanů zvyšuje možnost potratů, případně u životaschopných potomků neúplné zkostnatění lebky. Obojživelníkům vznikají vlivem vysokofrekvenčního záření různé deformace části těl nebo způsobuje dokonce přímo smrt. Tři čtvrtiny kukel potemníka moučného (Tenebriomolitor) se po ozáření abnormálně vyvíjejí nebo zemřou. Elektromagnetické záření výrazně snižuje reprodukční aktivitu u octomilky obecné (Drosophila melanogaster).

Elektromagnetické záření negativně působí na i včely. Bylo zjištěno, že pokud se včelstvo nachází vblízkosti nadzemního vedení, stávají se včely agresivní a navzájem na sebe útočí. Předpokládá se, elektromagnetické záření z DECT – stanic ovlivňuje navigační systémy včel a brání jim vnalezení cesty zpět do svých úlů. Stím souvisíi podstatně menší množství vyrobeného medu. To dokazuje pokus výzkumníků na Univerzitě Koblenz-Landau, kdy bylo zjištěno, že jen velmi malé procento včel se vrátí do svého úlu, když je vněm umístěna telefonní DECT –základnová stanice. Byl prokázán škodlivý vliv záření i na kukly včel. Po ozařování se nevylíhly, nebo některé měly zakrnělá křídla či části ústního ústrojí.

Jelikož včely využívají zemské magnetické pole pro navigaci, a i při samotném včelím tanci včely tvoří elektromagnetické signály, je možné, že jejich vnímání může být ovlivněno anomáliemi vzemském poli nebo uměle vytvořenými elektromagnetickými poli. Vždyť používání mobilních telefonů je zakázáno v mnohanemocnicích, aby se zabránilo případnému rušení nemocniční techniky, stejně tak na palubě letadel, kde by mohly rušit funkci navigačních přístrojů.

Je tedy velmi pravděpodobné, že elektromagnetické záření je jednou zpříčin CCD. Je to problém, na kterém se podílí více faktorů, protože včelstva postižená CCD byly všechna různými způsoby nemocná, ale každá včelí rodina trpěla jinou kombinací chorob. Nemůžeme tedy jednoznačně označit jediného viníka. Zdá se tedy, že stojíme před zdravotním, sociálním a komerčním problémem mezinárodního významu.

Otázkou samozřejmě je, proč by měly teďmobilní telefony negativně působit na organismy, když jsou používány téměř 20 let. Musíme si uvědomit, že na přelomu minulého a tohoto století propukl boom mobilních telefonů. Dnes ho vlastní dokonce už i každé dítě. Stím souvisí inárůst počtu telefonních vysílačů pro lepší pokrytí signálu.

Ve světle současných poznatků existuje dostatek důkazů závažných dopadů této technikyna organismy. To by mělo být silnou motivací pro další výzkumy vtéto oblasti. Je vnašem zájmu chránit životně důležité včely pro další generace.

Pridajte svoj názor