Vývoj symptómov z vystavenia sa žiareniu z inteligentných meračov v Austrálii

Názov: Samostatné hlásenia vývoja symptómov z vystavenia sa rádiofrekvenčným poliam bezdrôtových inteligentných meračov vo Victorii, Austrália: séria prípadov

Autori: Federica Lamech

Publikované: Altern Ther Health Med, 2014 november-december; 20(6):28-39.

Odkaz na štúdiu po anglicky: https://researchspace.auckland.ac.nz/handle/2292/46245

Kontext: V roku 2006 vláda v austrálskom štáte Victoria nariadila zavedenie inteligentných meračov vo Victorii, ktoré účinne odstránili schopnosť celej populácie vyhnúť sa vystaveniu človekom vyrobenému vysokofrekvenčnému neionizujúcemu žiareniu. Zdá sa, že tento problém predstavuje pre Victoriu bezprecedentnú výzvu v oblasti verejného zdravia. Do augusta 2013 nahlásilo nepriaznivé zdravotné účinky bezdrôtových inteligentných meračov 142 ľudí odoslaním informácií na austrálskej verejnej webovej stránke pomocou jej zdravotných a právnych registrov.

Cieľ: Štúdia vyhodnotila informácie v registroch, aby určila typy symptómov, ktoré sa u obyvateľov viktoriánskej oblasti vyvíjali v dôsledku vystavenia bezdrôtovým inteligentným meračom.

Dizajn: V tejto sérii prípadov manažéri registrov vylúčili prípady, ktoré jasne neidentifikovali osoby poskytujúce informácie podľa mena, priezviska, poštovej adresy a/alebo e-mailu, aby sa ubezpečili, že ide o skutočných registrujúcich. Potom získali od účastníkov súhlas, aby sa ich anonymizované údaje použili na zostavenie údajov pre sériu prípadov. Autor neskôr odstránil každého jednotlivca mimo Viktórie.

Účastníci: Štúdia zahŕňala 92 obyvateľov Viktórie v Austrálii.

Meranie výsledkov: Autorka využila svoje lekárske skúsenosti a úsudok na zoskupenie symptómov do klinicky relevantných zhlukov (napr. tinitus bol zoskupený so zvonením v ušiach). Autorka zostala dosť blízko k formulácii použitej v pôvodných hláseniach. Potom vypočítala celkové čísla a percentá pre každý zhluk symptómov. Percentá boli zaokrúhlené na najbližšie celé číslo.

Výsledky: Najčastejšie hlásené príznaky z vystavenia sa inteligentným meračom boli (1) nespavosť, (2) bolesti hlavy, (3) tinitus, (4) únava, (5) kognitívne poruchy, (6) dysestézie (abnormálne pocity) a (7) závraty. Účinky týchto symptómov na životy ľudí boli významné.

Závery: Prehľad niektorých kľúčových štúdií, nedávnych aj starých (1971), odhaľuje, že symptómy účastníkov boli rovnaké ako tie, ktoré hlásili ľudia vystavení rádiofrekvenčným poliam vyžarovaným inými zariadeniami ako inteligentné merače. Je zaujímavé, že prevažná väčšina viktoriánskych prípadov neuviedla, že trpeli syndrómom elektromagnetickej hypersenzitivity (EHS) pred vystavením sa bezdrôtovým meracím prístrojom, čo poukazuje na možnosť, že inteligentné merače môžu mať jedinečné vlastnosti, ktoré znižujú u ľudí prah pre rozvoj symptómov.

Pridajte svoj názor