Znížená plodnosť a zvýšený počet vrodených chýb kvôli rádiovému žiareniu

Dokumentácia z farmy ošípaných
https://www.emf-portal.org/en/article/25708

Koncom apríla 2009 bola nainštalovaná základňová stanica mobilného operátora vo vzdialenosti cca. 300 metrov od chovu ošípaných v dolnobavorskej župe Passau. Teda hustota toku z celkového rádiofrekvenčného žiarenia vzrástla z 1 µW/m² na hodnoty až do 1 200 µW/m², čo je asi 1,6 % maximálnej prípustnej hodnoty v Nemecku.

V tomto prieskume sa porovnávajú údaje z dvoch období:
sedem rokov pred a tri roky po inštalácii vysielača.

Po začatí prenosu sa plodnosť ošípaných znížila z 2 908 oprasení za rok v 1. období na 2 576 v druhom, hoci priemerný počet prasníc sa zvýšil zo 133 na 140. Zároveň sa znížil počet vrhov z 2,17 na 2,09 na prasnicu a rok a priemerný počet živo narodených mláďat sa znížil z 10,8 na 9,8 na vrh. Výsledkom bolo, že počet mláďať na prasnicu a rok klesol z 23,5 na 20,6 počas porovnateľných časových období pred a po začiatku prenosu. Tieto rozdiely sú veľmi významné.

Len niekoľko mesiacov po začiatku prenosu sa počet hermafroditov zvýšil faktorom >12. Okrem toho sa vyskytli vrodené abnormality v oblastiach hlavy, brucha a nôh, čo predtým vôbec nebolo na tejto farme. Pomer pohlaví samcov a samíc tiež medzi novorodenými prasnicami výrazne klesol.

Prezentované výsledky sú vysoko relevantné pre ľudskú reprodukciu. Preto je naliehavo potrebný ďalší výskum.

Lepšia regulácia 5G a iných zdrojov žiarenia

Európania za bezpečné pripojenia žiadajú lepšiu reguláciu 5G a iných zdrojov žiarenia vo svojej európskej iniciatíve občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“. Žiadajú EÚ, aby dodržiavala zákony a hodnoty EÚ a navrhla tieto právne predpisy:

Ich návrh č.10 z 23

Na základe zásady predbežnej opatrnosti prijať smernicu o limitoch vystavenia sa rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam (RF EMP) na ochranu fauny a flóry.

https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-vsetkeho-ziveho-na-zemi/navrh-10

Pridajte svoj názor