Ako zistím, aké polia sú okolo mňa?

Väčšina ľudí nevie o „sile“ rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF EMP), ktoré ich obklopujú, ani o žiadnom spôsobe ich merania. Prítomnosť RF EMP nie je nijako označená, ani inak oznámená intenzita príslušných polí.

Jedným z najdôležitejších krokov je poznať veľkosť Vašej súčasnej expozície a to nielen z externých zdrojov EMP, ale aj z Vašich osobných, používaných v domácnosti, príp. v okolitých domácnostiach. Častokrát môže vysielač na protiľahlej streche vzbudzovať väčšiu nedôveru, než Wi-Fi vo Vašej obývačke, mobilný telefón na Vašom stole alebo inteligentné hodinky na Vašej ruke. Kontrolné meranie môže potvrdiť, že celkovo ste viac exponovaní zo zdrojov EMP vo Vašej domácnosti, ako z neďalekého vysielača mobilnej siete, rozhlasu, alebo televízie. Vo všeobecnosti odporúčame obmedziť počet rádiových zariadení vo Vašom obydlí, preorientovať sa na káblové pripojenie na internet, príp. presťahovať sa do inej, menej exponovanej miestnosti.

Veľkosť expozície ovplyvňuje niekoľko faktorov: vzdialenosť od zdroja EMP, objekty stojace v ceste medzi zdrojom žiarenia a Vami, výkon zdroja EMP, smerová charakteristika antény a ďalšie. Tieto faktory obvykle znemožňujú ľahko odhadnúť veľkosť expozície. Ani skúsení odborníci nemusia správne posúdiť jej úroveň bez použitia meracích prístrojov.

Kontrolné merania

Meranie je jediný spôsob, ako zistiť skutočnú expozíciu. Na dvoch rôznych miestach, niekedy vzdialených pár centimetrov od seba, i v rámci jednej miestnosti, sa úroveň EMP môže výrazne líšiť. Je to čiastočne kvôli „kvázi-optickým“ (alebo svetlu-podobným) vlastnostiam mikrovĺn, ktoré sa odrážajú od rôznych povrchov a lámu pri prechode cez pevné prekážky. Je vhodné uistiť sa, že Vaše obľúbené odpočinkové miesto alebo posteľ nie je na lokálnom maxime (v tzv. “ohnisku”) týchto úrovní.

Merania si môžete spraviť svojpomocne, zakúpením alebo zapožičaním na to vhodného prístroja. Takéto meranie môže mať len informatívny charakter, ale na väčšinu aplikácií postačí. Radi Vám poradíme, napíšte na elektrosmog@voxo.eu.
Alternatívou je objednávka merania EMP akreditovanou firmou. Výhodou je použitie výsledku pre právne, hygienické a komerčné účely. Nevýhodou je cena a najmä fakt, že výsledok merania bude s určitosťou vždy vyhovovať platnej vyhláške MZ SR.

Poznať svoje okolie

Všímajte si vysielače vo Vašom okolí. Ak cestujete do cudzej lokality, môže Vám pomôcť naša mapa vysielačov (pozor, mapa nie je kompletná, vysielače sa stále dopĺňajú).

Prečítajte si tiež: Tabuľka expozícií

Pridajte svoj názor