merania

merania

Hustota výkonu S závisí na mnohých faktoroch, toto je len približný výpočet:
Výkon zdroja / (4 x π x vzdialenosť^2) = S
20 / (4 x 3,14 x 0,2^2) = 39,8 mW/m2 ≈ 40 000 µW/m2
100 / (4 x 3,14 x 1^2) = 7,0 mW/m2 ≈ 8 000 µW/m2