Cukrovka

Vo svetle najnovších poznatkov je smutné,
že moderné inzulínové pumpy používajú
rádiový dátový prenos priamo na tele.

Svet je v zajatí pandémie diabetu typu 2. V hľadaní príčin zvyčajne prevláda obviňovanie obetí – životný štýl a genetika. Všeobecne zanedbávaný je environmentálny faktor, ktorý sa výrazne zvýšil súbežne s nárastom incidencie cukrovky – mikrovlné znečistenie generované mobilnými telefónmi, Wi-Fi v domácnostiach aj na verejných miestach, „inteligentné“ meradlá spotreby, baby monitory a rôzne iné zdroje elektrosmogu.

Preto prinášame prehľad výskumu v tejto oblasti.

Výskum na bunkách

Extrémne nízkofrekvenčné magnetické pole tlmí sekréciu inzulínu z inzulinómovej bunkovej línie RIN-m.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15042624/

Extrémne nízkofrekvenčné magnetické pole tlmí sekréciu inzulínu z inzulinómovej bunkovej línie HIT-T15.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X05008843

Výskum na zvieratách

Zistená súvislosť medzi dlhodobým vystavením mobilným telefónom a zvýšenými hladinami glukózy v krvi a sérového inzulínu u potkanov línie Wistar.
https://ijnscfrtjournal.isrra.org/index.php/Natural_Sciences_Journal/article/view/1053

Príprava potkanov na výskum, aby ich potom mohli skúšať liečiť: Vystavenie potkanov žiareniu (2,45 GHz, 1 h/deň počas 21 po sebe nasledujúcich dní) vyvolalo stav podobný cukrovke.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23994945/

Potkany vystavené 2.45 GHz vykazovali značný počet degeneratívnych bunkiek. Vo všeobecnosti boli najviac postihnuté bunky v endokrinnom pankrease.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687850717300468

Rádiofrekvenčné žiarenie vyžarované z Wi-Fi (2,4 GHz) spôsobuje zhoršenú sekréciu inzulínu a zvýšený oxidačný stres v pankreatických ostrovčekoch potkanov.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29913098/

Potkany vystavené pulznému magnetickému poľu vykazovali zhoršené uvoľňovanie inzulínu.
https://www.emf-portal.org/en/article/1767

Štúdie na ľuďoch

Saudská Arábia: Epidemiologické dôkazy ukazujú, že študenti navštevujúci školu blízko telekomunikačnej veže mali výrazne zvýšený glykovaný hemoglobín v porovnaní s podobnými študentmi, ktorých škola bola ďalej od veže.
https://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14519

Kanada: Vystavenie špinavej elektrine spôsobuje vyššie hladiny glukózy nalačno u jedincov, ktorí už mali cukrovku.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2557071/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17178585/

Švajčiarsko: Vysoký výskyt diabetu bol zaznamenaný u subjektov žijúcich v blízkosti krátkovlnného vysielača vo Švajčiarsku.
https://books.google.sk/books/about/Study_on_health_effects_of_the_shortwave.html?id=O7i4tAEACAAJ&redir_esc=y

Grantové peniaze na štúdium tejto témy sú vzácne, takže v súčasnosti existuje len málo ďalších epidemiologických dôkazov.

Mechanizmus účinku

Presný mechanizmus zatiaľ nepoznáme, ale vedci pracujú s viacerými hypotézami.

Výsledky naznačujú, že expozícia zoslabuje sekréciu inzulínu z buniek ovplyvnením prítoku iónov vápnika cez vápnikové kanály.

Ukázalo sa tiež, že mikrovlny výrazne predlžujú životnosť voľných radikálov a iných „reaktívnych foriem kyslíka“ (ROS), čím spôsobujú, že ich aktivity zotrvávajú dlhšie, čo spôsobuje náhodné reťazové reakcie, ktoré značne poškodzujú organizmus.

https://www.openaccessjournals.com/articles/the-real-cause-of-the-diabetes-pandemic.pdf

Pridajte svoj názor