cukrovka

cukrovka

Vo svetle najnovších poznatkov je smutné,
že moderné inzulínové pumpy používajú
rádiový dátový prenos priamo na tele.