Digitalizácia seniorov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Dobrý deň,

sme občianske združenie Elektrosmog a zdravie; www.elektrosmogazdravie.sk; Venujeme sa edukácii, poskytujeme informácie o negatívnych účinkoch elektrosmogu a ochrane voči nemu, organizujeme petície na zníženie max. limitov žiarenia, sme spoluorganizátormi celoeurópskej petície „Stop (((5G))) — Zostaň pripojený, ale chránenýwww.signstop5g.eu/sk

Tešíme sa, že Vám leží na srdci edukácia seniorov a že ich vzdelávate v používaní moderných technológií v rámci projektu Digitálni seniori (https://www.digitalniseniori.gov.sk/), pretože vzdelaný občan posúva spoločnosť dopredu.

Na pripojenie väčšiny koncových zariadení k internetu je potrebný modem, prípadne sieťový smerovač (router). K nemu je možné pripojiť zariadenia dvoma spôsobmi:

  • ethernetovým káblom (LAN)
  • bezdrôtovo, pomocou tzv. Wi-Fi (WLAN)

Všeobecne v populácii prevláda názor, že mobilné zariadenia je možné pripojiť na internet len bezdrôtovo. Ide však o mýtus. Bezdrôtové pripojenie je častokrát a zbytočne považované za štandard aj pre fixné zariadenia.

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé. Dokazujú to tisíce vedecko-medicínskych štúdií.

Výhody káblového pripojenia:

  • nulová expozícia rádiovým vlnám
  • najrýchlejší prenos dát
  • minimálna spotreba energie
  • mnohonásobne vyššia odolnosť voči poruchám
  • veľmi nízke riziko neoprávneného zásahu do systému

V súčasnosti mnoho notebookov má iba bezdrôtové pripojenie na internet, čo je značná nevýhoda. V záujme ochrany seniorov preto navrhujeme , aby notebooky pre seniorov mali možnosť káblového pripojenia. Z uvedeného dôvodu do požiadaviek vo verejnom obstarávaní prosíme zahrnúť požiadavku, že notebooky musia obsahovať ethernetový port.

Rovnako by sme uvítali, aby na školení boli seniori poučení, ako sa bezpečne bez zdravotných rizík, teda káblovo, pripojiť na internet.

Tiež prosíme rozdávať informačné brožúrky, ktoré prikladáme v prílohe. používať internet .

Petra Bertová
v mene členov Elektrosmog a zdravie, o.z.
info@elektrosmogAzdravie.sk
Tento email bol odoslaný cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov


Pridajte svoj názor