Digitalizácia žiakov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

Dobrý deň,

sme občianske združenie Elektrosmog a zdravie; www.elektrosmogazdravie.sk; Venujeme sa edukácii, poskytujeme informácie o negatívnych účinkoch elektrosmogu a ochrane voči nemu, organizujeme petície na zníženie max. limitov žiarenia, sme spoluorganizátormi celoeurópskej petície „Stop (((5G))) — Zostaň pripojený, ale chránenýwww.signstop5g.eu/sk

Tešíme sa, že Vám leží na srdci edukácia študentiek a študentov a že ich vzdelávate v používaní moderných technológií v rámci projektu Digitálny žiak (www.digitalnyziak.sk), pretože vzdelaný občan posúva spoločnosť dopredu.

Na pripojenie väčšiny koncových zariadení k internetu je potrebný modem, prípadne sieťový smerovač (router). K nemu je možné pripojiť zariadenia dvoma spôsobmi:

  • ethernetovým káblom (LAN)
  • bezdrôtovo, pomocou tzv. Wi-Fi (WLAN)

Všeobecne v populácii prevláda názor, že mobilné zariadenia je možné pripojiť na internet len bezdrôtovo. Ide však o mýtus. Bezdrôtové pripojenie je častokrát a zbytočne považované za štandard aj pre fixné zariadenia.

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé. Dokazujú to tisíce vedecko-medicínskych štúdií.

Výhody káblového pripojenia:

  • nulová expozícia rádiovým vlnám
  • najrýchlejší prenos dát
  • minimálna spotreba energie
  • mnohonásobne vyššia odolnosť voči poruchám
  • veľmi nízke riziko neoprávneného zásahu do systému

V súčasnosti mnoho notebookov má iba bezdrôtové pripojenie na internet, čo je značná nevýhoda. V záujme ochrany študentiek a študentov preto navrhujeme , aby notebooky pre študentky a študentov mali možnosť káblového pripojenia. Z uvedeného dôvodu do požiadaviek vo verejnom obstarávaní prosíme zahrnúť požiadavku, že notebooky musia obsahovať ethernetový port.

Rovnako by sme uvítali, aby na školení boli poučení, ako sa bezpečne bez zdravotných rizík, teda káblovo, pripojiť na internet.

Tiež prosíme rozdávať informačné brožúrky, ktoré prikladáme v prílohe.

6. 6. 2023
Petra Bertová
v mene členov Elektrosmog a zdravie, o.z.
info@elektrosmogAzdravie.sk
Tento email bol odoslaný cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

Doplnená požiadavka

Komu: info@digitalnyziak.sk
Dátum: 14. 9. 2023

Dobrý deň,

chceli by sme reagovať na Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak), ktorý ponúka príspevok 350 eur na nákup počítača pre určité skupiny žiakov.

Konkrétne upozorňujeme na bod 8 v často kladených otázkach:
https://digitalnyziak.sk/casto-kladene-otazky/

Medzi parametre, ktoré musia zariadenia spĺňať, patrí aj “funkcionalita pripojenia na Wi-Fi“.

V našom liste pre ministerstvo sme žiadali, aby notebooky pre študentky a študentov mali možnosť káblového pripojenia:
https://www.elektrosmogazdravie.sk/digitalizacia-ziakov/

V náväznosti na našu komunikáciu s ministerstvom prosíme doplniť požiadavky na digitálne zariadenie o tento bod:

  • funkcionalita pripojenia na Ethernet

S pozdravom
Petra Bertová
v mene členov Elektrosmog a zdravie, o.z.
info@elektrosmogAzdravie.sk
Tento email bol odoslaný cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

Odoslané znova

Pre: info@mirri.gov.sk, minister@mirri.gov.sk, info@mindop.sk, info@digitalnyziak.sk
Dňa: 30. 1. 2024

Odpoveď

Dobrý deň, ďakujeme za Váš email.

Čo sa týka Vašej požiadavky ohľadom funkcionality pripojenia na Ethernet, nie je v našom záujme týmto typom požiadavky obmedzovať príjemcov príspevku. Aj keď nie všetky dnešné elektronické zariadenia (notebooky) majú zabudovaný Ethernet port, existujú rôzne spôsoby, ako pripojiť notebook k internetu cez kábel Ethernet, buď pomocou externých adaptérov, alebo využitím funkcie “Internet Sharing” v operačnom systéme. Túto možnosť a variabilitu nechávame plne v zodpovednosti a na rozhodnutí príjemcu príspevku.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemný deň.
S pozdravom
Kancelária ministra

Naša reakcia

Ďakujem za odpoveď,
súhlasím, že je vhodné ponechať výber na používateľovi.

V tom prípade verím, že pri znovuspustení tohto príspevku odstránite pevnú podmienku “funkcionalita pripojenia na Wi-Fi“
a nahradíte ju podmienkou “funkcionalita pripojenia na internet“

S pozdravom
Petra Bertová
v mene členov Elektrosmog a zdravie, o.z.
Tento email bol odoslaný cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajo
v


Pridajte svoj názor