Európska Komisia chce počuť Váš hlas – energetická efektívnosť dátových centier

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Dátové centrá v Európe – systém podávania správ

O iniciatíve: V tomto akte sa stanovuje systém podávania správ na hodnotenie udržateľnosti dátových centier v EÚ. V širšom zmysle je súčasťou cieľa EÚ „Fit for 55“ – zabezpečiť energetickú efektívnosť vo všetkých oblastiach energetického systému a vo všetkých príslušných odvetviach.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: 11 december 2023 – 15 január 2024

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13818-Datove-centra-v-Europe-system-podavania-sprav_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta snahu Európskej komisie lepšie regulovať environmentálne dopady dátových centier a ich vysokej spotreby energie. Už dlho poukazujeme na to, že digitalizácia je energetický žrút a ani zďaleka nie je riešením klimatických problémov, ale neregulovaná k ním prispieva.

Preto súhlasíme s tým, že verejnosti by sa mali poskytovať transparentné údaje o hospodárení s energiou, vodou a prírodnými zdrojmi, čo je v súlade so Zelenou dohodou (The Green Deal), s balíčkom „Fit for 55“ a so Smernicou o Ekodizajne, ktorú sme už v minulosti pripomienkovali.

Bezdrôtové dátové centrá

Prenos rovnakého množstva dát bezdrôtovo stojí oveľa viac energie ako po kábli. Podľa nášho názoru by sa mali zavádzať limity na používanie rôznych bezdrôtových technológií.

Zároveň máme nasledovný návrh: Do prílohy I bod 1d doplniť aj typ dátového centra, či využíva bezdrôtovú komunikačnú technológiu alebo káble.

Multimédiá

Počet používateľov internetu každým rokom rastie. Medzi rokmi 2013 a 2023 sa množstvo dát prechádzajúcich cez internet globálne zvýšilo viac ako 10x, zatiaľ čo globálna kapacita dátových centier vzrástla 25x.

Ericsson predpovedá, že v roku 2025 budú používatelia 5G spotrebovávať 200 GB mesačne, čo je 10-14x viac ako 4G. Snaha o stále vyššie rozlíšenie videa má za následok výrazne vyššiu spotrebu energie. Okrem toho na jednu domácnosť často pripadá približne 15 pripojených zariadení, ktoré generujú nepretržitý a pravidelný tok dát, ktoré sa nahrávajú do dátových centier.

Namiesto propagovania stále vyššieho rozlíšenia a rýchlejšieho internetu a tým podporovania plytvania prírodnými zdrojmi by sa malo rozlišovať, či ide o zábavu alebo iný účel. To znamená stanoviť kritériá na uprednostňovanie využívania technológií: uprednostňovať tie, ktoré sú nevyhnutné pre moderný a efektívny rozvoj spoločnosti a znevýhodňovať neopodstatnené a zábavné využitie.

Umelá inteligencia

Aj prevádzkovanie umelej inteligencie vytvára obrovskú environmentálnu záťaž, hlavne vysokú spotrebu vody na chladenie (podobne ako ťažba ktyptomien). Spoločnosť Microsoft vo svojej správe o environmentálnej udržateľnosti vyčíslila medzi rokmi 2021 a 2022 nárast spotreby vody o 34 %.

Pri porovnaní požiadaviek na napájanie dátových centier tradičných serverov so servermi UI je zrejmé, že dátové centrá s UI sú až 20x energeticky náročnejšie. Jedna otázka na chatbot GPT môže spotrebovať až 100x viac energie ako bežná vyhľadávacia požiadavka na Google.

Namiesto globálneho nasadzovania UI a tým podporovania plytvania prírodnými zdrojmi pri malých každodenných úlohách by sa UI mala používať selektívne na výskum, ktorý zaisťuje určitý vedecký pokrok.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13818-Datove-centra-v-Europe-system-podavania-sprav/F3451069_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie: https://www.facebook.com/groups/odborneproti5g/permalink/1432450571001058/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-data-centres/

Pridajte svoj názor