Európska Komisia chce počuť Váš hlas – kritické suroviny

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Európsky právny predpis o kritických surovinách

O iniciatíve: Na účely dosiahnutia zelenej a digitálnej transformácie musí EÚ výrazne zvýšiť a diverzifikovať svoje dodávky kritických surovín, posilniť obehovosť a podporovať výskum a inovácie.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 3 je to 30 September 2022 – 25 November 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-Europsky-pravny-predpis-o-kritickych-surovinach_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie nepovažuje digitálnu transformáciu za zelenú a ani zďaleka nie za riešenie klimatických problémov. Naopak, s digitálnym prechodom a 5G sa evironmentálna záťaž prehĺbi.

Výrobcovia musia uprednostniť ochranu životného prostredia pred ziskom. Výrobky musia mať zabudovanú recyklovateľnosť a opraviteľnosť. Žiadame znížiť masívnu spotrebu elektrickej energie spôsobenú digitálnou technológiou, napr. uprednostňovaním káblových riešení a nízkoenergetických riešení.

Správa OECD z roku 2018 “Global Material Resources Outlook to 2060 uznáva úlohu digitalizácie pri exponenciálnom náraste vyťažených zdrojov (minerály a kovy vzácnych zemín). Správa predpokladá zdvojnásobenie globálneho využívania primárnych materiálov do roku 2060. Zvýšilo by sa aj znečistenie a vyčerpanie vody, ničenie biotopov, odlesňovanie a suchá, vplyv na flóru/faunu a ľudské zdravie.

Občania neboli zapojení do rozhodnutí o presadzovaní tejto novej technologickej spoločnosti, ktorá je náročná na zdroje, ani sa ich nepýtali, či chceme, aby naša spoločnosť napredovala týmto spôsobom. Podľa Aarhuského dohovoru majú občania EÚ právo na účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch v oblasti životného prostredia.

Podľa akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo by sa všetky elektronické zariadenia, najmä tie, ktoré sa používajú na digitalizáciu, mali prispôsobiť aj „klimaticky neutrálnemu, zdrojovo efektívnemu a obehovému hospodárstvu, znížiť množstvo odpadu a zabezpečiť, aby lídri v udržateľnosti sa postupne stávali normou“.

Tieto požiadavky sú v súlade so slovenskou petíciou „Zostaň pripojený, ale chránený“, body 3 a 5
https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/

Sú v súlade aj s Európskou iniciatívou občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“, body 12, 13, 14
https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-zivotneho-prostredia

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-Europsky-pravny-predpis-o-kritickych-surovinach/F3360881_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1188632728716178/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/en/news/have-your-say-raw-materials

Pridajte svoj názor