Ktoré frekvencie sú zdraviu prospešné?

Už niekoľko rokov pracujú celosvetové tímy lekárov, biológov a fyzikálnych inžinierov na aplikácii RF pri liečbe rôznych ľudských chorôb. Na terapeutickú liečbu bolo schválených niekoľko metód a sústav prístrojov. Najdôležitejšou otázkou pre účinky RF sú podmienky expozície, ktoré môžu byť škodlivé, prospešné a tiež neutrálne.

Tu uvádzame zoznam štúdií preukazujúcich prínos s naším skromným komentárom.

  • Ošetrenie elektromagnetickým poľom chráni a dokonca zvráti kognitívne poškodenie u myší s Alzheimerovou chorobou
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20061638/
    Ide o testovanie expozície na jedinu frekvenciu 918 MHz o stabilnej intenzite. Nejde teda o “bežnú” expozíciu z mobilného telefónu. Bežnú expozíciu z mobilného telefónu GSM tvorí celý súhrn frekvencií z rozsahu (podľa operátora) a to so zmenou niekoľkokrát za sekundu a s rôznou moduláciou.
    Radi by sme vyzvali vedcov o preskúmanie ešte frekvencií 917 999 999 Hz, 917 999 998 Hz … a 918 000 001 Hz, 918 000 002 Hz … a ak budú všetky zdravé, máme jedno vysielacie pásmo 🙂
    Najideálnejšie je preskúmať konkrétnu moduláciu, resp. reálny pracovný (komplexný) kanál digitálnej služby. Len tam možno brať do úvahy doby, frekvencie a intenzity expozície, vrátane všetkych ich kombinácií v určitom čase.

Anglická verzia

For several years, worldwide teams of physicians, biologists and physical engineers work for application of RF for treatment of various human diseases. Several methods and set of apparatuses were approved for therapeutic treatments. The most important issue for the RF effects is conditions of exposure, which can be both detrimental and beneficial and also neutral.

Here we provide a list of studies showing benefit with our humble comment.

Electromagnetic Field Treatment Protects Against and Reverses Cognitive Impairment in Alzheimer’s Disease Mice

In this study only the single frequency 918 MHz was studied. This is not real life conditions.

Pridajte svoj názor