Európska Komisia chce počuť Váš hlas – Nahlasovanie nebezpečných výrobkov

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Bezpečnosť výrobkov – spôsoby, ako môžu spotrebitelia a iné osoby nahlasovať potenciálne nebezpečné výrobky

O iniciatíve: Táto iniciatíva sa týka portálu Safety Gate zriadeného na účely informovania verejnosti o nebezpečných výrobkoch. Podľa nedávno prijatého nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov musí systém Safety Gate spotrebiteľom a iným zainteresovaným stranám zároveň umožniť informovať Komisiu o výrobkoch, ktoré by mohli predstavovať riziko pre ich zdravie a bezpečnosť. 

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: 02 Február 2024 – 01 Marec 2024

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13985-Bezpecnost-vyrobkov-sposoby-ako-mozu-spotrebitelia-a-ine-osoby-nahlasovat-potencialne-nebezpecne-vyrobky_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta, že aj spotrebitelia budú môcť nahlásiť chybný výrobok.

Radi by sme do navrhovaného právneho aktu doplnili aj povinnosť informovať nahlasovateľa o priebehu konania a tiež časové ohraničenia.

Máme totiž skúsenosť zo Slovenska, že k nahlasovaným podnetom pristupuje Slovenská obchodná inšpekcia vágne. Jedným z príkladov je náš podnet na prešetrenie konkrétnych modelov mobilných telefónov na hodnoty SAR, ktorý sme podali už pred rokom.
Viac info na https://www.elektrosmogazdravie.sk/infoziadost-ohladom-limitov-sar/#podnet

Je tiež zarážajúce, že doteraz sa v SR nevykonal žiaden námatkový kontrolný test na hodnoty SAR, odkedy sú u nás mobily na trhu. A pritom na iné výrobky sa kontrolné testy vykonávajú – bezpečnostné prvky v autách (crash testy), detské výrobky, potraviny, a iné.

Slovenská republika sa v tomto prípade spolieha na certifikát výrobcov a vykonáva len administratívny dohľad. Kým sa produkt nenachádza v európskej databáze závadných produktov, je vraj všetko v poriadku. Opomínajú, že do tej databázy majú práve oni pridávať závadné produkty.

Veríme, že táto nová možnosť pre občanov nahlasovať priamo do systému Safety Gate prispeje k lepšej kvalite produktov na európskom trhu.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
www.elektrosmogazdravie.sk
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13985-Bezpecnost-vyrobkov-sposoby-ako-mozu-spotrebitelia-a-ine-osoby-nahlasovat-potencialne-nebezpecne-vyrobky/F3456551_sk

safetygate_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-safety-gate-portal/

Pridajte svoj názor