Európska Komisia chce počuť Váš hlas – otvorené dáta

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com
/groups/694055674840555
/permalink/1073402483572537/

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Otvorené dáta – dostupnosť verejných dátových súborov

O iniciatíve: V tejto iniciatíve sa vymedzuje zoznam dátových súborov s vysokou hodnotou, ktoré sú vo verejnom sektore (dátové súbory, ktorých opakované použitie môže mať významný prínos pre spoločnosť a hospodárstvo). Cieľom pravidiel EÚ je sprístupniť viac informácií financovaných z verejných zdrojov pre nové informačné produkty a inovácie, najmä v oblasti umelej inteligencie.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 4 je to 24 Máj 2022 – 21 Jún 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Otvorene-data-dostupnost-verejnych-datovych-suborov_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Sme radi, že táto iniciatíva prebieha, pretože otvorené dáta sú vo verejnom záujme. Naše občianske združenie žiada zaviesť pasportizáciu a evidenciu vysielačov, t. j. zaviesť povinnosť zverejniť umiestnenie a parametre vysielačov BTS podľa zákona o verejnom prístupe k informáciám.

Žiadame to v slovenskej petícii „Zostaň pripojený, ale chránený“ v bode 4, posledná odrážka
https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/

Momentálne štát takúto mapu nevedie, hoci umiestenie nie je tajné. Potvrdil to v odpovedi na infožiadosť.
https://www.elektrosmogazdravie.sk/infoziadost-na-regulacny-urad/

Žiadame, aby údaje o umiestnení vysielačov a ich parametroch boli zaradené do verejných databáz.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Otvorene-data-dostupnost-verejnych-datovych-suborov/F3294289_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1073402483572537/
Pridajte svoj názor