Európska Komisia chce počuť Váš hlas – tiesňový systém eCall

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Automatický tiesňový systém eCall využívajúci linku 112 z palubných systémov vozidiel – špecifikácie interoperability platné v celej EÚ

O iniciatíve: Systém eCall využívajúci linku 112 v prípade vážnej dopravnej nehody automaticky zavolá na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 a oznámi záchranným službám polohu vozidla a iné relevantné údaje. Účelom revízie nariadenia je prispôsobiť špecifikácie stredísk tiesňového volania, ktoré prijímajú a spracúvajú volania eCall, telekomunikačným sieťam 4G/5G.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: 22 September 2023 – 20 Október 2023

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13191-Automaticky-tiesnovy-system-eCall-vyuzivajuci-linku-112-z-palubnych-systemov-vozidiel-specifikacie-interoperability-platne-v-celej-EU_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie má záujem na ochrane ľudí, a teda aj pasažierov, pred zdraviu škodlivým rádiofrekvenčným žiarením. Nie sme proti technológiám, ale sme za bezpečnú technológiu a bezpečné pripojenia. Preto navrhujeme doplniť do nariadenia:

1) Pre súkromné vozidlá musí byť tento systém dobrovoľný a výrobca musí ponúkať variant vozidla bez bezdrôtových technológií. Ak sa však používateľ rozhodne pre takúto dodatočnú funkciu, mala by byť poskytnutá možnosť dodatočného vypnutia a teda na zrušenie expozície.

2) Pre všetky vozidlá (súkromné, verejné, nákladné…) musí byť vodič a cestujúci informovaní o úrovni žiarenia.

3) Systém eCall (IDS) musí byť umiestnený tak, aby bol čo najďalej od interiéru vozidla, aby ožaroval čo najmenej.

Vysvetlenie:

Elektromagnetické žiarenie vyžarované bezdrôtovými technológiami predstavuje zvýšené zdravotné riziko, najmä ak sa tieto technológie používajú v uzavretých kovových krytoch, ako sú autá, autobusy, vlaky. Popisuje to aj diplomová práca z Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva. Vozidlá často obsahujú rôzne typy bezdrôtovej technológie a dochádza ku kumulatívnemu vystaveniu rôznym zdrojom RF EMP.

Kovové steny a okná s kovovými časticami (termookná) vytvárajú kaskádový efekt odrazov signálu, ale tiež predstavujú významný útlm pre downlink signály, čo spôsobuje, že zariadenia vo vnútri vozidla vysielajú s výrazne vyšším výkonom.

Výrobcovia by mali zabezpečiť, aby bezdrôtové technológie komunikujúce s vonkajším prostredím zbytočne neožarovali cestujúcich vo vozidle. Antény by mali umiestniť mimo dosahu na cestujúcich a mali by minimalizovať vystavenie z hľadiska intenzity a časového rámca.

Každý cestujúci by mal poskytnúť informovaný súhlas, a teda byť oboznámený so skutočnosťou, že vybavenie vozidla, ako sú senzory, adaptívne systémy, informačné a zábavné systémy a komunikačné systémy často vyžarujú nezanedbateľné žiarenie a vozidlo vytvára veľmi špecifické podmienky pre vystavenie, ako už bolo spomenuté.

Aj keď sa prostredníctvom eCall ponúka dodatočná ochrana, toto a ďalšie bezdrôtové opatrenia by nemali byť vynútené, ale mali by byť záležitosťou slobodnej voľby osoby, či ho chce používať. Zároveň cítime tlak na začlenenie bezdrôtových funkcií do vozidiel. Takéto povinnosti diskriminujú osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby, ktoré majú zdravotné problémy v dôsledku vystavenia sa RF EMP.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

feedback_ecall_sk

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13191-Automaticky-tiesnovy-system-eCall-vyuzivajuci-linku-112-z-palubnych-systemov-vozidiel-specifikacie-interoperability-platne-v-celej-EU/F3439217_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie: https://www.facebook.com/groups/odborneproti5g/permalink/1382118392700943/?mibextid=oMANbw

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-emergency-112-ecall-system/

Pridajte svoj názor