Vyhodnotenie expozície človeka v tienenom priestore elektromagnetickému poľu pri použití mobilného telefónu

Autorka diplomovej práce: Andrea Cikraiová, 2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Zdroj: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85C8718C4BC2C28F5A436DCAA842&seo=CRZP-detail-kniha

Abstrakt:

Práca pojednáva o základných poznatkoch o elektromagnetickom poli (EMP) z hľadiska jeho možných účinkoch na ľudské zdravie a organizmus. Intenzita EMP má v tienenom poli vyššie hodnoty než vo voľnom priestranstve preto aj možný vplyv na organizmus človeka môže byť väčší. Cieľom tejto práce je najmä zhodnotenie vplyvu používania mobilného telefónu, ktorý je bežne používaným zdrojom EMP v blízkosti človeka v tomto type prostredia.

Kapitola Biologické účinky elektromagnetického poľa:

Živý organizmus neobsahuje receptory, ktoré by primárne elektromagnetické pole dráždilo. Interakcia biologického tkaniva s EMP je založená na odozve častíc s nejakým nábojom na vonkajšie EMP. Od čoho závisia biologické účinky na ľudský organizmus? Predovšetkým vychádzame z fyzikálnych parametrov, ako je použitý rozsah frekvencie, intenzita EMP a taktiež doba jeho pôsobenia. Výsledok interakcie ale závisí aj od fyzikálno-chemických vlastností objektu, ako je jeho rozmer, hmotnosť, povrch (odevu), hrúbky vrstiev (svaly, koža a iné), stavu organizmu z hľadiska psychického a zdravotného alebo od súčasného pôsobenia iných stresových, prípadne záťažových faktorov.

Pri dopade elektromagnetickej vlny z voľného priestoru sa zhruba polovica výkonu odrazí a polovica prejde do tkaniva, kde sa exponenciálne tlmí.

Kapitola Merania EMP v tienenom priestore:

Je samozrejmosťou, že elektromagnetické žiarenie v tienenom priestore silnie, pretože skelet priestoru predstavuje kvázi prekážku, cez ktorú musí žiarenie prejsť. V ideálnom prípade tieneného priestoru žiarenie nepreniká do vonkajšieho okolitého prostredia, ale akumuluje sa vo vnútri.

Vlak je sám o sebe takmer dokonale tienený priestor, je to kvázi Faradayova klietka. Cestujúci vo vlaku je obklopený tonou kovu, taktiež platí, čím je sústava vlaku modernejšia, tým je klietka dokonalejšia. Prekážku tvoria aj okná, ktoré sú zväčša tónované dosiva pokovovaním, aby zabraňovali prechodu intenzívneho slnka. Tým pádom vlak odráža tepelné žiarenie, slnečné žiarenie, ale aj elektromagnetické vlny vrátane mobilného signálu.

Na dvoch rôznych miestach sa úroveň EMP môže výrazne líšiť. Spôsobené to je kvôli vlastnostiam mikrovĺn odrážajúcim sa od povrchov materiálov a pri prechode cez prekážky sa lámu.

Pridajte svoj názor