Vyhodnotenie expozície elektrosmogu – metodika

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie vypracovalo metodiku na vyhodnotenie expozície elektrosmogu pre verejnosť.

Info pre žiadateľov

Kontaktujte nás a niektorý z našich členov bude poverený vypracovaním vyhodnotenia. Odhadovaný čas: 60 minút.

Info pre členov

Metodiku si vytlačte. Po príchode na miesto ju spolu so žiadateľom vyplníte. Vypracovaný a opečiatkovaný dokument ostáva žiadateľovi.

Pridajte svoj názor