Vyhodnotenie expozície elektrosmogu pre školy – metodika

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie vypracovalo metodiku na vyhodnotenie expozície elektrosmogu pre školy v náväznosti na kampaň s názvom Wi-Fi ? Ďakujem, radšej kábel, v ktorej sme informovali riaditeľov škôl o škodlivosti Wi-Fi a iného bezdrôtového žiarenia.

Info pre školy

Kontaktujte nás a niektorý z našich členov bude poverený vypracovaním vyhodnotenia. Z Vašej strany je potrebné zabezpečiť zamestnanca školy ako sprevádzajúcu osobu. Odhadovaný čas: 60 minút.

Info pre členov

Metodiku si vytlačte. Po príchode na miesto ju spolu so zamestnancom školy vyplníte. Vypracovaný a opečiatkovaný dokument ostáva škole. Kópiu strany s hodnotami a ústrižok so súhlasom odovzdáte združeniu.

Pridajte svoj názor