Naša kandidatúra vo voľbách do NR SR 2023

V občianskom združení Elektrosmog a zdravie neustále spolu s tímom odborníkov pracujeme na tom, aby ľudia na Slovensku neboli zbytočne vystavovaní neustále sa zvyšujúcej miere rádiofrekvenčného žiarenia, najmä najohrozenejšie skupiny, deti, tehotné ženy, pacienti.

Veríme, že ako súčasť NR SR budeme môcť výraznejšie ovplyvňovať znižovanie expozície obyvateľstva umelým elektromagnetickým poliam. Preto sme rokovali s niekoľkými politickými stranami o možnosti kandidatúry.

Nakoniec sa podarilo postaviť dvoch kandidátov za stranu Slovenské hnutie obrody na posledných dvoch miestach s číslami 44 a 45.

s číslom 44. Mgr. Ing. Daniela Bérešová, pedagogička a aktivistka za reguláciu elektrosmogu
s číslom 45. RNDr. Vladimír Patráš, fyzik a aktivista za reguláciu elektrosmogu

Poďakovanie Róbertovi Švecovi

Ďakujeme predsedovi strany Slovenské hnutie obrody za korektnú spoluprácu. Sme poctení jeho slovami v relácii Bez cenzúry od minúty 51:07 do 52:02
https://hearthis.at/slobodnyvysielac/bez-cenzury-241-2023-10-08/

Programy kandidátov

Aktuálna aféra odhaľujúca škodlivosť mobilu iPhone12 potvrdzuje dôležitosť programových bodov Vladimíra Patráša, ktorý má v pláne presadzovať správne vykonávanie testov SAR a tiež uzákoniť zdravotné predpisy stanovujúce SAR limity pre verejnosť, ktoré po roku 2006 akosi zmizli.

Celý jeho program si môžete prečítať na stránke SHO:
https://sho.sk/volby-2023-vladimir-patras-kandidat-do-nr-sr-sa-vam-prihovara/

Svojim deťom plánujeme dobrú budúcnosť, chceme im poskytnúť čo najlepšie vzdelanie a chceme, aby používali moderné nástroje. Modernizácia však nesmie ísť na úkor zdravia. Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné a ani zdravé. Pedagogička Daniela Bérešová má záujem riešiť nadmerný elektrosmog v školách a edukovať učiteľský zbor ako aj rodičov.

Celý jej program si môžete prečítať na stránke SHO:
https://sho.sk/volby-2023-obcianska-aktivistka-daniela-beresova-z-kosic-sa-vam-prihovara/

Výsledky volieb

V ľútom súboji titanov má každý krúžok o to väčšiu cenu. Sme vďační za 55 krúžkov pre Danielu a 58 krúžkov pre Vladimíra. https://volbysr.sk/sk/mandaty_poslanci.html

vysledky 2023

Existuje dôkaz o škodlivosti elektrosmogu?

V rámci volebnej kampane sme voličom odpovedali na ich častú otázku: Existuje dôkaz o škodlivosti elektrosmogu?

V jednoduchom zhrnutí sme vypichli zopár štúdií, ktoré dokladujú netermálne vplyvy vyplývajúce z dlhodobej malej expozície rádiofrekvenčnému žiareniu.
https://sho.sk/ekoaktivisti-odpovedaju-na-castu-otazku-existuje-dokaz-o-skodlivosti-elektrosmogu/

Regulácia elektrosmogu je nevyhnutná!

Pridajte svoj názor