APPLE musí stiahnuť svoj iPhone 12 z celého európskeho trhu

Aktualizácia 15. 10. 2023: V tlačovej správe zverejnenej 10. októbra Apple nepriamo reagoval na našu požiadavku. Potvrdili, že aktualizácia iPhone 12 by viedla k poklesu konektivity.

Aj ANFR reagovali. Aktualizácia bola odložená na 25. októbra. Dovtedy je predaj iPhone 12 stále zakázaný vo Francúzsku. Okrem toho agentúra uviedla, že informovala európske národné orgány a Európsku komisiu o nesúlade iPhone 12 s certifikátmi.

——————————

V spolupráci s Dr. Marcom Arazim, Phonegate Alert , členovia Elektrosmog a zdravie, o.z. napísali list slovenským telekomunikačným regulátorom v septembri 2022. Pýtali sa, či bol vykonaný nejaký test na špecifickú mieru absorpcie (SAR) elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov, tabletov a pripojených predmetov na telách. Ak boli vykonané testy, žiadali, aby nám boli zaslané a zverejnené všetky protokoly o testoch.

Marc Arazi tak spravil vo Francúzsku a dostavil sa výsledok. Francúzska národná agentúra pre frekvencie (ANFR) v septembri 2023 nariadila spoločnosti Apple, aby s okamžitou platnosťou stiahla z francúzskeho trhu smartfóny iPhone 12, pretože vyžarujú príliš vysokú úroveň elektromagnetického žiarenia.

Viac tu: https://phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france-2
tu: https://zive.aktuality.sk/clanok/hEpiWs5/mate-tieto-iphony-francuzsko-ich-nariadilo-stiahnut-z-trhu/
a tu: https://www.elektrosmogazdravie.sk/list-redaktorke-markizy/

Slovenské orgány zatiaľ stále strkajú hlavu do piesku.

Teraz mimovládna organizácia Phonegate Alert a prvé signatárske organizácie žiadajú národné a európske orgány, aby stiahli iPhone 12 všade v Európe a aby súčasných vlastníkov odškodnil Apple. Za Slovensko sa pridali:
– Elektrosmog a zdravie, o.z. (www.elektroSMOGaZdravie.sk)
– Elektrosmog Info (www.elektrosmog-info.voxo.eu)
– nbit s.r.o. (www.nbit.sk)

Viac ako tri roky po uvedení na európsky trh Národná frekvenčná agentúra ( ANFR) oznámila, že Apple iPhone 12 5G (model A2403 ) prekročil autorizovaný limit špecifickej miery absorpcie (SAR) o viac ako 40 % (5,74 W/ kg namiesto 4 W/kg) a požiadal o jeho dočasný zákaz .

ANFR a Francúzsko sa klaňajú gigantovi Apple prijatím paródie na aktualizáciu:

ANFR poskytla spoločnosti APPLE 15 dní na vykonanie aktualizácie softvéru na vyriešenie tohto nesúladu s platnými pravidlami alebo hrozí, že bude musieť stiahnuť všetky telefóny iPhone 12 (model A2403). Len v Európe sa predalo takmer 90 miliónov týchto iPhonov. (aktualizácia softvéru zhoršuje technický výkon konektivity telefónu preto, že by sa súčasne museli popremiestňovať antény vo vnútri smartfónu)

Vo Francúzsku ANFR po prijatí a potvrdení opravy navrhnutej spoločnosťou APPLE za menej ako týždeň oznámila v tlačovej správe zverejnenej 29. septembra 2023 svoje rozhodnutie pozastaviť zákaz predaja na národnom trhu a zároveň požiadala spoločnosť APPLE o sprístupnenie opravy všetkým majiteľom tohto modelu vo Francúzsku.

Nič v dohľade pre 90 miliónov používateľov iPhone 12 na európskej úrovni:

Na európskej úrovni, napriek nedávnemu pripomenutiu zo strany Európskej komisie , ANFR zatiaľ verejne nepodala správu rôznym orgánom dohľadu nad telekomunikačným trhom vrátane orgánov členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) [1] v európskej databáze ICSMS akékoľvek informácie týkajúce sa prekročenia regulačných úrovní SAR.

Od roku 2019 Francúzska agentúra pre bezpečnosť zdravia a životného prostredia ( ) odporúča ANSES , aby sa miestne SAR testovali v priamom kontakte s telom. V roku 2020 Francúzsko na žiadosť Phonegate Alert podalo formálnu námietku Európskej komisii. O štyri roky neskôr sa SAR iPhonu 12 stále meria 5 milimetrov od kože, rovnako ako všetky mobilné telefóny predávané na európskom trhu.

Apple spôsobuje zákazníkom dvojnásobnú škodu:

Týmto konaním spoločnosť APPLE spôsobuje vlastníkom tohto modelu dvojnásobnú škodu bez akejkoľvek kompenzácie:

  • vedome klamaní už viac ako tri roky sú majitelia iPhonu 12 (model A2403) spoločnosťou APPLE o skutočných úrovniach vystavenia sa a o možných zdravotných rizikách, ktoré môžu vzniknúť, keď bol mobilný telefón vložený napríklad do vrecka nohavíc alebo pri kontakte s telom.
  • Aktualizácia, ktorá je tiež veľmi minimalistická (3,94 W/kg pre limit 4 W/kg), obmedzí predovšetkým počiatočné technické charakteristiky a vytvorí podmienky pre ekvivalent nariadenej technickej degradácie. Majitelia iPhone 12 budú nútení kúpiť si iný mobilný telefón alebo si ponechať iPhone 12 s menšou konektivitou.

Apple musí odškodniť milióny spotrebiteľov/používateľov iPhone 12 za škody, ktoré utrpeli:

V tejto súvislosti sa domnievame, že francúzske orgány sa takýmto konaním rozhodli ponúknuť kalifornskému gigantovi obrovský dar. Vyzývame preto na spravodlivú kompenzáciu škôd, ktoré utrpeli milióny používateľov iPhone 12 s nasledujúcimi požiadavkami:

  • Trvalé stiahnutie predaja iPhone 12 (model A2403) z celého európskeho trhu
  • Bezplatná výmena APPLE za novší model, ktorý vyhovuje súčasným štandardom všetkých doteraz predaných iPhonov 12 (model A2403) na európskom trhu spoločnosťou
  • Alebo ekvivalentná peňažná kompenzácia pre majiteľov iPhone 12 (model A2403), ktorí nemajú záujem o bezplatnú výmenu.

Právne kroky nielen proti spoločnosti Apple!

Podľa Dr. Marca Araziho , prezidenta mimovládnej organizácie Phonegate Alert :

„V prípade, že sa Apple uspokojí s touto maškarádou opravy, spolu so všetkými našimi dobrovoľnými partnermi, ako aj so všetkými majiteľmi iPhonu 12, ktorí si to želajú, budeme študovať, ako je to už v Spojených štátoch. [2] a Kanade [3] , možnosť podať na príslušné orgány hromadnú žalobu. Bude to tiež príležitosť zakročiť proti výrobcom ďalších 42 modelov mobilných telefónov [4] ktoré sú zapojené od roku 2018, vrátane spoločností SAMSUNG, NOKIA, XIAOMI, HUAWEI, MOTOROLA, SONY, ORANGE atď.“.

[1] EZVO je medzivládna organizácia, ktorá podporuje voľný obchod a hospodársku integráciu medzi svojimi štyrmi členskými štátmi, Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom a Švajčiarskom.

[2] Žaloba podaná proti spoločnostiam Apple a Samsung po tom, ako Chicago Tribune v roku 2019 testovala mobilné telefóny na rádiofrekvenčné žiarenie

[3] Rozsudok zo septembra 2022 povoľujúci skupinovú žalobu proti spoločnostiam Apple a Samsung v Kanade

[4] Zoznam mobilných telefónov stiahnutých alebo aktualizovaných z dôvodu klamania a ohrozovania používateľov


Tlačová správa po anglicky od Phonegate Team: https://phonegatealert.org/en/apple-must-withdraw-iphone-12-from-european-market/

iphone12supporters
Pridajte svoj názor