Tatiana Červeňová, hlavná hygienička ÚVZ SR

Dobrý deň,

sme občianske združenie Elektrosmog a zdravie, www.elektroSMOGaZdravie.sk a medzi naše priority patrí aj ochrana zdravia detí.

Chceli by sme Vás požiadať o osobné stretnutie a prekonzultovať problematiku neionizujúceho elektromagnetického žiarenia, špeciálne nízkofrekvenčných a rádiofrekvenčných elektromagnetických polí.

V minulosti sme podali niekoľko podnetov na ÚVZ SR a nedostali sme vždy uspokojivú odpoveď. Obraciame sa preto na Vás a dúfame, že dospejeme k vzájomnému porozumeniu.

Spomenieme napr. infožiadosť Petry Bertovej ohľadom limitov SAR. Z odpovedí vyplynulo, že zatiaľ čo niektoré vyspelé krajiny vykonali niekoľko testov na hodnoty SAR, na Slovensku sa tieto kontrolné testy vôbec nevykonávajú. SAR stanovuje výrobca a SR vykonáva len administratívny dohľad.
https://www.elektrosmogazdravie.sk/infoziadost-ohladom-limitov-sar/

Veríme, že budete súhlasiť so stretnutím, kde môžeme prebrať ďalšie podnety.

Dňa 4. 4. 2024
S pozdravom

Mgr. Petra Bertová Polovková
v mene členov Elektrosmog a zdravie, o.z.
info@elektroSMOGaZdravie.sk
Tento email bol odoslaný cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

Pridajte svoj názor