Vyúčtovania

Rok 2023

Spolu zostatok 411,70 EUR

Príjmy 2023

Zostatok z roku 2022428,50 €

Výdavky 2023

Poplatok za doménu16,80 €

Rok 2022

Príjmy 2022

Zostatok z roku 2021200,20 €
Dar 31. 1. 2022200 €
Dar pre EIO20 €
Dar 17. 3. 2022100 €
Dar 11. 8. 20226,65 €
Donio.sk Informačná brožúrka253 €
Dar 19. 12. 2022, odmena tričko120 €
Dar 22. 12. 2022 nbit s.r.o.230 €

Výdavky 2022

Brožúrky pre školy350 € + 200 €
Poplatok za doménu16,80 €
Aktivácia platformy Mollie0,01 €
Tričká na kampaň 10ks109,54 €
banner na autoplachte25 €

Rok 2021

Príjmy 2021

Dobrovoľné príspevky od členov2 x 5 €
Dar200 €
Dar30 €
Dar10 €

Výdavky 2021

Poplatok za doménu16,80 €
Registračný kolok33 €
Pridajte svoj názor