VZN pre obce

Vzali sme si príklad z Prešova a vypracovali sme vzor návrhu na všeobecné záväzné nariadenie/doplnok územného plánu (záväznej časti) o umiestňovaní, výstavbe a modernizáciách vysokofrekvenčných, stredofrekvenčných a nízkofrekvenčných, generátorov, ktorých intenzita elektromagnetického vyžarovania môže ohroziť zdravie osôb dlhodobo sa udržujúcich v ich tesnej blízkosti a okolí, aby sa minimalizovali spory v tejto oblasti.

Toto je dokument, ktorý si môže každá obec upraviť podľa svojich potrieb.

Tento vzor ponúkame bezodplatne, odplatou bude šírenie informovanosti, zdieľanie dôležitých informácií a pomoc nám všetkým navzájom.

Akékoľvek pripomienky a vylepšenia sú vítané napríklad v komentároch dole pod článkom. Tiež nás poteší referencia, ak sa Vám návrh v obci podarilo odsúhlasiť.

Účel

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť podmienky pre výstavbu, umiestňovanie, prevádzku, rozširovanie a modernizáciu elektromagnetických generátorov, telekomunikačných stavieb – vysielačov a inýchtelekomunikačných zariadení (všeobecne generátorov elektromagnetických poli NF VF VVF), ktoré nesmú svojou prevádzkou (tepelnými, biologickými-netepelnými, vysoko impulznými nízkofrekvenčnými a inými účinkami na tkanivá, orgány, telové implantáty, prístroje ľudského tela, citlivé elektronické a medicínske prístroje a ďalšie) ohrozovať zdravie a bezpečnosť obyvateľov a ich vlastnícke práva ako aj ich súkromie. Určuje taktiež zásady priestorového rozloženia telekomunikačných stavieb a ich maximálne povolené výkony ako aj sankcie pri porušovaní týchto zásad.

Naše poďakovanie patrí kolektívu autorov.

List pre starostov

Každý občan môže napísať svojmu starostovi alebo primátorovi a informovať ho o tomto VZN. Ponúkame vzor listu, ktorý si samozrejme upravte podľa seba.

Vážený pán starosta obce……!

Sme občianske združenie na ochranu pred škodlivým elektrosmogom. Jedným z našich cieľov je chrániť ľudí pred nekontrolovaným inštalovaním BTS staníc. Tieto sa umiestňuju na školách a pred oknami obytných domov. Ich vyžiarené výkony často prekračujú normy podľa smernice EUROPAEM 2016 pre udržateľnosť zdravia obyvateľstva.

Vláda nemá záujem ochrániť zdravie svojich občanov pred škodlivým vplyvom elektrosmogu. Preto, vážený pán starosta obce, obraciame sa na Vás s urgentnou prosbou, aby ste v rámci Vašej právomoci pomohli nastaviť pravidlá na ochranu zdravia Vašich obyvateľov pred zhubným vplyvom elektrosmogu.

Prikladáme vypracovaný návrh na Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré si môžete upraviť pre Vaše potreby:

https://www.elektrosmogazdravie.sk/vzn-pre-obce/

Veríme že nájdeme vo Vás podporu, nakoľko ste tiež jeden z používateľov mobilných sietí a možno si neuvedomujete zdravotné následky jeho vplyvu. Za pochopenie a podporu našej humánnej dobrovoľnej aktivity OZ v prospech zdravia ľudí pred škodlivým elektrosmogom vopred ďakujeme.

Meno Priezvisko
člen OZ Elektrosmog a zdravie
www.elektrosmogazdravie.sk

vzn_strechy
Pridajte svoj názor