Knihy

Zdroje Zoznam slovenských a českých kníh o elektrosmogu

Ochrana prirodzenej nočnej oblohy

EU, Zdroje Pozorovanie nočnej oblohy stálo na počiatku nielen vedecko-technického, ale aj umeleckého a spoločenského rozvoja ľudskej spoločnosti. Dúfajme, že sa už  čoskoro nájde také spoločné riešenie problematiky megasústav satelitov, ktoré aj pre budúce generácie, ktoré budú nositeľkami tohto rozvoja v budúcnosti, ponechá okná vesmíru dokorán.

Astronómia verzus megasústavy satelitov

Štúdie, Zdroje, Zem Aj Medzinárodná astronomická únia je znepokojená týmito megasústavami satelitov. Uvedomuje si dôležitosť prirodzene tmavej a zároveň rádiovo tichej oblohy, nevyhnutnej nielen pre rozvoj nášho chápania vesmíru, ale aj ako súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva celého ľudstva a tiež pre ochranu nočnej prírody.