Návrh elektrosmogovej smernice

Zdroje The Cellular Phone Task Force je nezisková organizácia. Združenie publikovalo smernicu pre vlády, zákonodarcov, environmentálne organizácie, školy a náboženských, politických a komunitných vodcov.

STOA – Vplyv 5G na zdravie

EU, Zdroje STOA (Science and Technology Options Assessment) je oficiálny orgán európskeho parlamentu zodpovedný za posudzovanie technológií. V júli 2021 vydal 200 stranovú štúdiu s názvom Vplyv 5G na zdravie.