Stanovisko EHSV

EU, Zdroje Európsky hospodársky a sociálny výbor vydal v septembri 2020 stanovisko s názvom Bezpečné zavádzanie 5G – súbor nástrojov EÚ.