Európska Komisia chce počuť Váš hlas – GDPR

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Správa o všeobecnom nariadení o ochrane údajov

O iniciatíve: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je hlavným právnym predpisom EÚ, ktorým sa zaručuje základné právo na ochranu údajov. Stanovujú sa v ňom práva jednotlivcov a ukladajú sa ním povinnosti organizáciám a podnikom, ktoré spracúvajú ich osobné údaje v EÚ.

V rámci tejto iniciatívy bude podaná správa o uplatňovaní pravidiel, a to šesť rokov po začiatku ich uplatňovania. Táto iniciatíva bude vychádzať zo správy uverejnenej v roku 2020.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: 11 Január 2024 – 08 Február 2024

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14054-Sprava-o-vseobecnom-nariadeni-o-ochrane-udajov_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie by rado poskytlo naše skúsenosti s uplatňovaním pravidiel GDPR. V súčasnej rýchlo sa rozvíjajúcej dobe sa spracúva množstvo biometrických údajov – hlas, odltačky prstov na odomykanie mobilov, rozpoznávanie tváre, zdravotné údaje z nositeľných zariadení…

Ochrana týchto údajov zaostáva. Európska únia namiesto toho, aby posilnila ochranu citlivých dát, ide opačným smerom. V rámci svojich digitálnych a dátových stratégií predstavila niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré uľahčia používanie a zdieľanie (osobných) údajov medzi viacerými verejnými a súkromnými stranami – navrhuje prejsť od koncepcií vlastníctva údajov k definícii práv na údaje. (bod 4.15 Bezpečné nasadenie 5G – súbor nástrojov EÚ)

Podľa Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov to však „bude mať výrazný dopad na ochranu základných práv na súkromie a ochranu osobných údajov“.

Ďalšie príklady zaostávania ochrany osobných údajov:

V slovenskej petícii Zostaň pripojený, ale chránený v bode 6 žiadame vykonať analýzu, či Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je správne aplikovaný v súvislosti s 5G a s používaním prepojených vecí a ľudí, v telemedicíne, pri použití rozpoznávania tváre alebo hlasu atď., či sú všetky osobné údaje naozaj spracúvané až po získaní súhlasu dotknutej osoby.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
www.elektrosmogazdravie.sk
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14054-Report-on-the-General-Data-Protection-Regulation/F3452670_en

feedback_gdpr_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie: https://www.facebook.com/groups/odborneproti5g/permalink/1444735626439219/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-gdpr/

Pridajte svoj názor