Európska Komisia chce počuť Váš hlas – ochrana spotrebiteľa

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Ochrana spotrebiteľa – posilnená spolupráca v oblasti presadzovania práva

O iniciatíve: Digitalizácia spotrebiteľských trhov a nové obchodné modely predstavujú nové výzvy pre presadzovanie spotrebiteľského práva EÚ. Kľúčový význam má pružná, odrádzajúca, nákladovo efektívna a rýchla reakcia, najmä ak ide o rozsiahle porušovanie spotrebiteľských práv alebo o porušenia, ktoré postihujú celé odvetvia.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 3 je to 28 September 2022 – 21 December 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13535-Ochrana-spotrebitela-posilnena-spolupraca-v-oblasti-presadzovania-prava_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu, pretože podľa nás je dôležité vzdelávať zákazníkov o bezpečnom používaní moderných technológií, zvlášť bezdrôtových zariadení.

Navrhovaný zákon by mal riešiť tieto problémy:

Problém 1: Ľudia už pri kúpe akéhokoľvek zariadenia s bezdrôtovou funkciou musia byť informovaní o zdravotných hrozbách rádiofrekvenčného žiarenia. Musia byť poučení, ako bezdrôtové funkcie v tomto zariadení vypnúť a ako použiť káblové pripojenie. Kábel musí byť súčasťou každého balenia. Na začiatku musia byť všetky bezdôtové funkcie vypnuté a aktivované až používateľom.

Viac v našej predchádzajúcej spätne väzbe:
https://www.elektrosmogazdravie.sk/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas-digitalne-zrucnosti/

Problém 2: Bezdrôtové žiarenie číha na deti všade, dokonca aj počas spánku – inteligentné plienky, vysielačky a monitory a kamery. Rodičia si ani neuvedomujú, čo všetko je zdrojom a v akej intenzite. Požadujeme uprednostňovať výrobky bez žiarenia a všetky bezdrôtové výrobky pre deti riadne označovať ako zdroj škodlivého elektrosmogu značkou „skupina 2B možný karcinogén podľa WHO“.

Viac v našej predchádzajúcej spätne väzbe:
https://www.elektrosmogazdravie.sk/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas-vyrobky-pre-deti/

Problém 3: Zákazníci musia byť informovaní o rizikách zneužitia internetového pripojenia

Viac na stránke: https://signstop5g.eu/sk/novinky/have-your-say-cybersecurity-and-information-security

Problém 4: Zákazníci musia byť informovaní o rizikách zneužitia umelej inteligencie

Viac na stránke: https://signstop5g.eu/sk/novinky/have-your-say-product-liability-directive

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13535-Ochrana-spotrebitela-posilnena-spolupraca-v-oblasti-presadzovania-prava/F3372352_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1199866904259427/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/en/news/have-your-say-consumer-protection

Pridajte svoj názor