Manuál pre obyvateľov

Množia sa žiadosti občanov o pomoc, ako majú postupovať v prípade, že sa dozvedeli o plánovanej výstavbe vysielača, ale aj v prípade, že vysielač už stojí. Pripravili sme pre vás manuál, ako postupovať. Vítané sú všetky pripomienky a vylepšenia.

Obecný úrad

  • Pošlite svojmu obecnému úradu žiadosť o informácie v zmysle infozákona. Text červeným zmeňte podľa seba. Poslať to môžete buď poštou doporučene alebo dvakrát vytlačiť a zobrať osobne na úrad a na jedno pare Vám potvrdia prevzatie. Od podania, resp. od prevzatia plynie správnemu orgánu 8 pracovných dní kedy Vám musia poslať všetky požadované dokumenty.  Za nedodržanie je pokuta min 20000 eur zo zákona, takže určite to pošlú.

Stavebný úrad

  • poslite svojmu stavebnemu uradu ziadost o informacie v zmysle infozakona (treba doplniť vzor)
  • podajte ziadost svojmu stavebnemu uradu, ze chcete byt ucastnikom konania (treba doplniť vzor)
    ÚSTAVNÝ SÚD SR SA POSTAVIL NA STRANU BEŽNÉHO ČLOVEKA a rozhodol, že účastníkom konania je každý koho práva a záujmy môžu byť rozhodnutím stavebného úradu dotknuté. Ústavný súd tak definitívne potvrdil, že úrady nemožu vylúčiť obyvateľov z konaní pri povoľovaní vysielačov v blízkosti ich obydlí. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14028/183155

Petície

Hlásenie NU – zatiaľ verzia na pripomienkovanie

  • Šírte medzi obyvateľmi v blízkosti antén BTS tento dotazník o nahlasovaní zdravotných potiaží, symptómov, bolesti, ochorení (odkaz na dotazník)

Kontrolné merania

Jedným z najdôležitejších krokov je poznať veľkosť Vašej súčasnej expozície, a to nielen z externých zdrojov EMP, ale aj z Vašich osobných, používaných v domácnosti, príp. v okolitých domácnostiach. Častokrát môže vysielač na protiľahlej streche vzbudzovať väčšiu nedôveru, než Wi-Fi vo Vašej obývačke, mobilný telefón na Vašom stole alebo inteligentné hodinky na Vašej ruke. Kontrolné meranie môže potvrdiť, že celkovo ste viac exponovaní zo zdrojov EMP vo Vašej domácnosti, ako z neďalekého vysielača mobilnej siete, rozhlasu, alebo televízie. Vo všeobecnosti odporúčame obmedziť počet rádiových zariadení vo Vašom obydlí, preorientovať sa na káblové pripojenie na internet, príp. presťahovať sa do inej, menej exponovanej miestnosti.

Veľkosť expozície ovplyvňuje niekoľko faktorov: vzdialenosť od zdroja EMP, objekty stojace v ceste medzi zdrojom žiarenia a Vami, výkon zdroja EMP, smerová charakteristika antény a ďalšie. Tieto faktory obvykle znemožňujú ľahko odhadnúť veľkosť expozície. Ani skúsení odborníci nemusia správne posúdiť jej úroveň bez použitia meracích prístrojov.

Meranie je jediný spôsob, ako zistiť skutočnú expozíciu. Na dvoch rôznych miestach, niekedy vzdialených pár centimetrov od seba, i v rámci jednej miestnosti, sa úroveň EMP môže výrazne líšiť. Je to čiastočne kvôli „kvázi-optickým“ (alebo svetlu-podobným) vlastnostiam mikrovĺn, ktoré sa odrážajú od rôznych povrchov a lámu pri prechode cez pevné prekážky. Je vhodné uistiť sa, že Vaše obľúbené odpočinkové miesto alebo posteľ nie je na lokálnom maxime (v tzv. „ohnisku“) týchto úrovní.

Merania si môžete spraviť svojpomocne, zakúpením alebo zapožičaním na to vhodného prístroja. Takéto meranie môže mať len informatívny charakter, ale na väčšinu aplikácií postačí. Radi Vám poradíme, napíšte na elektrosmog@voxo.eu.
Alternatívou je objednávka merania EMP akreditovanou firmou. Výhodou je použitie výsledku pre právne, hygienické a komerčné účely. Nevýhodou je cena a najmä fakt, že výsledok merania bude s určitosťou vždy vyhovovať platnej vyhláške MZ SR.

Špeciálny bod pre veriacich

  • toto nie je problém, ktorý sa zá byť v ľudských silách, ale veriaci vedia, že Boh pomôže. Modlite sa, dajte slúžiť omše, On je náš najsilnejší spojenec. Všetko je v Božích rukách.
Pridajte svoj názor