Trójsky kôň – rádiové merače na radiátoroch

Pre naše občianske združenie je veľkou témou 5G digitálne rádiofrekvenčné vysielanie a jeho škodlivosť pre zdravie. Narastá počet pripojených prístrojov a typov elektromagnetického žiarenia (EMŽ). Ale fakticky všetky druhy elektrosmogu sú zdraviu škodlivé – majú svoje špecifiká. Rozhodujú genetické predispozície, stupeň elektrohypersenzitivity (EHS), minulosť jedinca.

Podľa vedeckých štúdii EMŽ poškodzuje organizmus každého človeka, zvierat, hmyzu, ba aj rastlín. Má zvyšujúci sa podiel na ochoreniach, či si to ľudia uvedomujú, alebo nie. Pôsobí latentne – nepozorovane. (Len EHS osoby po určitej dobe majú príznaky, pociťujú bolesti). Rozhodujú viaceré faktory: vzdialenosť, frekvencia, prekážky, kumulácia zdrojov, v exteriéri / v interiéri.

Vonku nás ohrozuje 5G, 4G rádiofrekvenčné vysielače BTS, VVN a VN vedenia , troleje. Chránia nás čiastočne steny obvodových múrov.

Ale máme trójskeho koňa doma. Máme v bytoch elektroinštaláciu 50 Hz, wifi routre, bluetooth, bezdrôtové telefóny, dirty electricity (tzv. špinavá elektrina v kHz pásme) z frekvenčných meničov výťahov, elektronických elektromerov. Pôsobia kumulovane.

Pozor si treba dávať na merače tepla na radiátoroch, tzv. PRVN (pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov ) s rádiofrekvenčným prenosom dát. Napr. typ Qundis Caloric 5.5 AMR + WB v režime Walk-by C (pochôdzkový). www.enbra.sk Vysiela neustále 365 dní v roku (aj mimo vykurovacej sezóny), v programe 8:00 – 18:00 hod. (10 hod. /denne, každých 112 sekúnd, tzn. 110 000 údajov ročne). Vysiela sa telegram v rôznych intenzitách (merané vo vzdialenosti cca. 50cm):

  • obývačka: 27-95-106-138 μW/m2 (medzitým : 0-2 μW/m2 )
  • spálňa: 126-162-128-166 μW/m2
  • izba: 68-62-71 μW/m2

Technologické programovanie je skôr návrh pre psychiatriu a pre poškodzovanie zdravia klientov. Vysielanie dokonca zaznamenané aj v noci 22:30-22:45, resp. nad ránom po 6:00 hod.

Pritom maximálny limit podľa nezávislých lekárov vypracujúcich EUROPAEM smernicu je 10 μW/m2.

Elektrosmog (v tomto prípade parazitný) môže spôsobovať rannú (príp. večernú) nespavosť (napr. po 4:00 hod) ako následok poklesu hladiny melatoninu z epifýzy (nemožnosť krátkeho spánku cez deň), poruchy štítnej žlazy, bolesť v trupe (napr. močové cesty), tras rúk a i.

Záver

Maximálne limity v EÚ, SR sú upravené na možnosti tvorby ziskov, nie na ochranu zdravia. Obyčajne správca bytov vlastníkom neponúkne ani písomný informovaný súhlas. Počty odpočtov a rádiových vysielaní sú zvyšované postupne, podvodne. Vlastníci môžu predísť tomu stavu, ak sa dohodnú vopred, s cieľom ochrany zdravia, a poškodzovanie zdravia odmietnu. Môžu si zvoliť ten istý typ, rovnakú triedu presnosti, v prevedení BASIC (vizuálne odpočty 1 -2 x ročne). EMŽ je možný karcinogén tr. 2B.

Autor:
Jozef Drha

Ktorý z týchto meračov máte vy?

S rádiovým zberomS vizuálnym odpočtom
Qundis Caloric 5.5 C-mód

Balík údajov:
– identifikácia
– aktuálna spotreba,
– 13 štatistickýchúdajov
Prevádzková frekvencia: 868,95 MHz
Vysielací výkon: max 10dBm, zodpovedá
3183 µW/m² vo vzdialenosti 0,5 m
Krátky telegram (OMS): každých 7.5 minút, 24/7
Dlhý telegram (walk-by): každých 112 sekúnd, 10 hodín denne (8:00 – 18:00 hod.)

Špecifikácia produktu
Caloric 5.5 BASIC
Základný dvojsnímačový model s vizuálnym odpočtom nameraných údajov, s pamäťou 13 mesačných stavov. Do PRVN sa okrem základných údajov zapisuje aj: dátum montáže a demontáže (manipulácie) PRVN, maximálna teplota média, počet hodín, kedy bola teplota na PRVN vyššia ako 41°C, minimálna teplota média, počet hodín, kedy bola teplota na PRVN nižšia ako 10 °C.

Špecifikácia produktu
Sontex 566 / Sontex 868

Balík údajov:
– identifikácia
– 144 mesačných hodnôt
Prevádzková frekvencia: 433,82 MHz / 868.95 MHz
Vysielací výkon: max 10dBm, zodpovedá
3183 µW/m² vo vzdialenosti 0,5 m
Krátky telegram (OMS): na požiadanie / každých 120 sec, 24/7
Dlhý telegram (walk-by): na požiadanie / každých 120 sec, 12/7

Špecifikácia produktu

Sontex 565
Základný model s vizuálnym odpočtom nameraných údajov.
Techem radio 4

Balík údajov:
– identifikácia
– aktuálna spotreba,
– hodnota spotreby k dátumu prepnutia,
– 12 koncomesačných a
– 12 polmesačných údajov o spotrebe,
– hlásenie stavu prístroja
Prevádzková frekvencia: 868,95 MHz
Vysielací výkon: max 10dBm, zodpovedá
3183 µW/m² vo vzdialenosti 0,5 m
Krátky telegram (OMS):
Dlhý telegram (walk-by): nepravidelne každých 20s az 240s

Špecifikácia produktu
Techem optica
Špecifikácia produktu

tiež je možné vypnúť rádiový modul
Siemeca™ AMR C-mód

Balík údajov:
• Device number (8-digits)
• Device type/software version
• Time/date
• Error status
• Error date
• Current consumption
• Due date
• Due date value
• Counter reading at end of last month
• 15 monthly values (only for walk-by)
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Vysielací výkon: max 10dBm, zodpovedá
3183 µW/m² vo vzdialenosti 0,5 m
Krátky telegram (OMS=AMR): každých 7.5 minút, 24/7
Dlhý telegram (walk-by): každých 128 sekúnd, 10 hodín denne (8:00 – 18:00 hod.)

Špecifikácia produktu
Siemens WHE 50
Základný model s vizuálnym odpočtom nameraných údajov.

Odporúčame tiež:

Čo všetko by ste mali vedieť o „inteligentných“ meradlách spotreby

Pridajte svoj názor