Trójsky kôň – rádiové merače na radiátoroch

Pre naše občianske združenie je veľkou témou 5G digitálne rádiofrekvenčné vysielanie a jeho škodlivosť pre zdravie. Narastá počet pripojených prístrojov a typov elektromagnetického žiarenia (EMŽ). Ale fakticky všetky druhy elektrosmogu sú zdraviu škodlivé – majú svoje špecifiká. Rozhodujú genetické predispozície, stupeň elektrohypersenzitivity (EHS), minulosť jedinca.

Podľa vedeckých štúdii EMŽ poškodzuje organizmus každého človeka, zvierat, hmyzu, ba aj rastlín. Má zvyšujúci sa podiel na ochoreniach, či si to ľudia uvedomujú, alebo nie. Pôsobí latentne – nepozorovane. (Len EHS osoby po určitej dobe majú príznaky, pociťujú bolesti). Rozhodujú viaceré faktory: vzdialenosť, frekvencia, prekážky, kumulácia zdrojov, v exteriéri / v interiéri.

Vonku nás ohrozuje 5G, 4G rádiofrekvenčné vysielače BTS, VVN a VN vedenia , troleje. Chránia nás čiastočne steny obvodových múrov.

Ale máme trójskeho koňa doma. Máme v bytoch elektroinštaláciu 50 Hz, wifi routre, bluetooth, bezdrôtové telefóny, dirty electricity (tzv. špinavá elektrina v kHz pásme) z frekvenčných meničov výťahov, elektronických elektromerov. Pôsobia kumulovane.

Pozor si treba dávať aj na merače tepla na radiátoroch, tzv. PRVN (pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov ) s rádiofrekvenčným prenosom dát. Meradlá spotreby vysielajú neustále 365 dní v roku, teda aj mimo vykurovacej sezóny, aj v noci, zvyčajne každých 112 sekúnd, tzn. okolo 110 000 údajov ročne. Vysiela sa telegram v rôznych intenzitách (merané vo vzdialenosti cca. 50cm):

 • obývačka: 27-95-106-138 μW/m2 (medzitým : 0-2 μW/m2 )
 • spálňa: 126-162-128-166 μW/m2
 • izba: 68-62-71 μW/m2

Kriticky uvažujúci jedinec by sa mohol pýtať, či technologické programovanie nie je skôr návrh pre psychiatriu. Vysielanie dokonca zaznamenané aj v noci 22:30-22:45, resp. nad ránom po 6:00 hod.

Pritom maximálny limit podľa nezávislých lekárov vypracujúcich EUROPAEM smernicu je 10 μW/m2. Niektorí klienti sa teda môžu sťažovať na poškodzovanie zdravia.

Elektrosmog (v tomto prípade parazitný) môže spôsobovať rannú (príp. večernú) nespavosť (napr. po 4:00 hod) ako následok poklesu hladiny melatoninu z epifýzy (nemožnosť krátkeho spánku cez deň), poruchy štítnej žlazy, bolesť v trupe (napr. močové cesty), tras rúk a i.

Záver

Maximálne limity v EÚ, SR sú upravené na možnosti tvorby ziskov, nie na ochranu zdravia. Obyčajne správca bytov vlastníkom neponúkne ani písomný informovaný súhlas. Počty odpočtov a rádiových vysielaní sú zvyšované postupne, podvodne. Vlastníci môžu predísť tomu stavu, ak sa dohodnú vopred, s cieľom ochrany zdravia, a poškodzovanie zdravia odmietnu. Môžu si zvoliť ten istý typ, rovnakú triedu presnosti, v prevedení BASIC (vizuálne odpočty 1 -2 x ročne). EMŽ je možný karcinogén tr. 2B.

Podľa predpisov EÚ majú byť merače PRVN s rádiofrekvenčným prenosom dát povinné po 31. 12. 2026. Takže stačí ak ich vlastníci príjmu hlasovaním až v jeseni 2026.

Autor:
Naše poďakovanie patrí tímu členov združenia a hlavne Jozefovi

Ktorý z týchto meračov máte vy?

S rádiovým zberomS vizuálnym odpočtom
Qundis Caloric 5.5 C-mód

Balík údajov:
– identifikácia
– aktuálna spotreba,
– 13 štatistickýchúdajov
Prevádzková frekvencia: 868,95 MHz
Vysielací výkon: max 10dBm, zodpovedá
3183 µW/m² vo vzdialenosti 0,5 m
Krátky telegram (OMS): každých 7.5 minút, 24/7
Dlhý telegram (walk-by): každých 112 sekúnd, 10 hodín denne (8:00 – 18:00 hod.)
Dĺžka jedného vysielania: 8ms

Špecifikácia produktu
Caloric 5.5 BASIC
Základný dvojsnímačový model s vizuálnym odpočtom nameraných údajov, s pamäťou 13 mesačných stavov. Do PRVN sa okrem základných údajov zapisuje aj: dátum montáže a demontáže (manipulácie) PRVN, maximálna teplota média, počet hodín, kedy bola teplota na PRVN vyššia ako 41°C, minimálna teplota média, počet hodín, kedy bola teplota na PRVN nižšia ako 10 °C.
Sontex 566 / Sontex 868

Balík údajov:
– identifikácia
– 144 mesačných hodnôt
Prevádzková frekvencia: 433,82 MHz / 868.95 MHz
Vysielací výkon: max 10dBm, zodpovedá
3183 µW/m² vo vzdialenosti 0,5 m
Krátky telegram (OMS): na požiadanie / každých 120 sec, 24/7
Dlhý telegram (walk-by): na požiadanie / každých 120 sec, 12/7

Špecifikácia produktu

Sontex 565
Základný model s vizuálnym odpočtom nameraných údajov.
Techem radio 4

Balík údajov: (prejsť na detail)
– identifikácia
– aktuálna spotreba,
– hodnota spotreby k dátumu prepnutia,
– 12 koncomesačných a
– 12 polmesačných údajov o spotrebe,
– hlásenie stavu prístroja
Prevádzková frekvencia: 868,95 MHz
Vysielací výkon: max 10dBm, zodpovedá
3183 µW/m² vo vzdialenosti 0,5 m
Krátky telegram (OMS):
Dlhý telegram (walk-by): nepravidelne každých 20s az 240s
Dĺžka jedného vysielania: 8ms

Špecifikácia produktu
Techem optica
Špecifikácia produktu

tiež je možné vypnúť rádiový modul
Siemeca™ AMR C-mód

Balík údajov: (prejsť na detail)
• Device number (8-digits)
• Device type/software version
• Time/date
• Error status
• Error date
• Current consumption
• Due date
• Due date value
• Counter reading at end of last month
• 15 monthly values (only for walk-by)
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Vysielací výkon: max 10dBm, zodpovedá
3183 µW/m² vo vzdialenosti 0,5 m
Krátky telegram (OMS=AMR): každých 7.5 minút, 24/7
Dlhý telegram (walk-by): každých 128 sekúnd, 10 hodín denne (8:00 – 18:00 hod.)

Špecifikácia produktu
Siemens WHE 50
Základný model s vizuálnym odpočtom nameraných údajov.

Ako vyzerá balík údajov, teda obsah jedného telegramu

TECHEM

 • time: 2023-08-08 21:08:22
 • model: Wireless-MBus
 • Mode: T
 • Manufacturer: TCH
 • ID: 54013334
 • Version: 105
 • Device Type: 0x80
 • Device Type String:
 • Other Control: 0x44
 • Data Length: 51
 • Data: 30446850343301546980a0119f2b0009f0158d025a083308040000000200000000000000000003150d5c5e9ab05ebec1bc1ca8f0d3a
 • Integrity: CRC
 • Control Info: 0xA0
 • Access number: 0x00
 • Device Type: 0x00
 • Configuration Word: 0x0000
 • Volume flow: 20.584 m3/min
 • Power: -2140580863.000 kJ/h
 • Min Energy: 0.000 MJ
 • Energy: 0.000 kJ
 • Energy: 0.000 MJ
 • Max Energy: 833.000 J
 • Energy: 131.072 Wh
 • Volume: 618394.900 m3
 • Max Volume flow: 40.000 m3/h

SIEMENS

(odcitanie meradla 5x za sebou, interval 120s)

 • time: 2023-08-08 13:49:53
 • model: Wireless-MBus
 • Mode: S
 • Manufacturer: LSE
 • ID: 1306845
 • Version: 232
 • Device Type: 0x00
 • Device Type String:
 • Other Control: 0xC4
 • Data Length: 10
 • Data : 07c465b23f68d000e8000000
 • Integrity: CRC
 • Control Info: 0xFF
 • Access number: 0x00
 • Device Type: 0x00
 • Configuration Word: 0x0000
 • Volume flow: 0.112 m3/min
 • Pressure: 0.000 bar

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 • time: 2023-08-08 13:51:53
 • model: Wireless-MBus
 • Mode: S
 • Manufacturer: LSE
 • ID : 1306845
 • Version: 232
 • Device Type: 0x00
 • Device Type String:
 • Other Control: 0xC4
 • Data Length: 10
 • Data: 07c465b23f68d000e8000000
 • Integrity: CRC
 • Control Info: 0xFF
 • Access number: 0x00
 • Device Type: 0x00
 • Configuration Word: 0x0000
 • Volume flow: 0.112 m3/min
 • Pressure: 0.000 bar

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 • time: 2023-08-08 13:53:53
 • model: Wireless-MBus
 • Mode: S
 • Manufacturer: LSE
 • ID: 1306845
 • Version: 232
 • Device Type: 0x00
 • Device Type String:
 • Other Control: 0xC4
 • Data Length: 10
 • Data: 07c465b23f68d000e8000000
 • Integrity: CRC
 • Control Info: 0xFF
 • Access number: 0x00
 • Device Type: 0x00
 • Configuration Word: 0x0000
 • Volume flow: 0.112 m3/min
 • Pressure: 0.000 bar

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 • time: 2023-08-08 13:55:52
 • model: Wireless-MBus
 • Mode: S
 • Manufacturer: LSE
 • ID : 1306845
 • Version: 232
 • Device Type: 0x00
 • Device Type String:
 • Other Control: 0xC4
 • Data Length: 10
 • Data: 07c465b23f68d000e8000000
 • Integrity: CRC
 • Control Info: 0xFF
 • Access number: 0x00
 • Device Type: 0x00
 • Configuration Word: 0x0000
 • Volume flow: 0.112 m3/min
 • Pressure: 0.000 bar

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 • time: 2023-08-08 13:57:52
 • model: Wireless-MBus
 • Mode: S
 • Manufacturer: LSE
 • ID: 1306845
 • Version: 232
 • Device Type: 0x00
 • Device Type String:
 • Other Control: 0xC4
 • Data Length: 10
 • Data: 07c465b23f68d000e8000000
 • Integrity: CRC
 • Control Info: 0xFF
 • Access number: 0x00
 • Device Type: 0x00
 • Configuration Word: 0x0000
 • Volume flow: 0.112 m3/min
 • Pressure: 0.000 bar

Odporúčame tiež:

Čo všetko by ste mali vedieť o „inteligentných“ meradlách spotreby

Pridajte svoj názor