Knihy

Zdroje Zoznam slovenských a českých kníh o elektrosmogu

Autobusy a Wi-Fi

Naša činnosť, Podania Autodoprava je poskytovateľom transportných služieb a nie internetu. Je povinná neohrozovať zdravie zákazníkov a zamestnancov a dať im možnosť voľby - cestovať bez expozície žiareniu, ak si to neželajú.