Vlaky a Wi-Fi

Naša činnosť, Podania ZSSK je poskytovateľom transportných služieb a nie internetu. Je povinná neohrozovať zdravie zákazníkov a dať im možnosť voľby - cestovať bez expozície žiareniu, ak si to neželajú.