Pripojená, ale zdravá škola

Ciele projektu:

Deti sú najzraniteľnejšie… V škole trávia celé dopoludnie…a niektoré v družine aj popoludnie. V niektorých štátoch (napr. Francúzsko, Rusko – treba odkaz) zakázali wifi na školách.

Postup:

Merania prístrojom Safe and Sound Pro II

Merania prebiehajú v niekoľkých triedach podľa toho, či sú veľké rozdiely.

V rámci jednej triedy pri každej lavici vo výške detskej hlavy, pri katedre a pri tabuli.

Vyplní sa tabuľka:

Check list pripojeniaÁno, Nie
v škole je zavedený internet
okrem pevného je aj bezdrôtový internet
wifi je dostupné v triede
žiaci majú mobily v triedach

Vyhodotenie:

Ohodnotenie
Pripojeniesúčet kladných odpovedí v check liste
Bezpečnosť pre zdravieveľkosť expozície, nejaký priemer…???

Výstup:

Škola získa certifikát.

Verejná tabuľka s prehľadom škôl a s možnosťou zobrazenia percentilu.

Poznámky:

Hedendahl, Lena & Carlberg, Michael & Koppel, Tarmo & Hardell, Lennart. (2017).
Measurements of Radiofrequency Radiation with a Body-Borne Exposimeter in Swedish Schools with Wi-Fi.
Frontiers in Public Health. 5. 10.3389/fpubh.2017.00279.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2017.00279/full

Pridajte svoj názor